Logo

Nyheter

event

Hitta och behåll kompetens genom hållbar inkludering

Kategori: Övrigt

Det finns stora utmaningar för industriföretag i Gävleborg och Dalarna att hitta rätt kompetens - och för kompetens att hitta företag. Hållbar inkludering är projektet som ska bidra till att tillgodose industrins rekryteringsbehov genom att bättre matcha företag med kompetens.

Små och medelstora industriföretag får stöd med att matcha nuvarande eller kommande kompetensbehov mot personer med rätt utbildningsbakgrund och/eller arbetserfarenhet. Hållbar inkludering tillgodoser industrins rekryteringsbehov genom att bättre nyttja kompetenser och erfarenheter hos rekryteringsbasen som utgörs av personer som är utrikesfödda.

Ska företagen i framtiden säkra sitt kompetensbehov, måste alla redan nu förbereda sin överlevnad genom att alltid titta på hela kompetensutbudet. Inkludera alla som finns tillgängliga för jobb, säger Farhad Nekoee, projektledare Hållbar Inkludering.

Hur hittar företag och kompetens varandra?

Genom att besöka företaget eller genom telefonkontakt får vi reda på kompetensbehovet hos företaget. Den kompetens som efterfrågas tas fram. Vi genomför intervjuer och ser till att företaget får den kompetens som passar bäst för just dem. Vi följer även upp hur allt fortlöper, så både företaget och den anställde blir nöjda, säger Farhad.

Vilken kompetens finns?

Ett antal företag har hittat ”rätt” kompetens och gjort tillsvidareanställningar eller praktikanställningar. Just nu har vi över 70 talanger i vår kompetensbas med bakgrund som CNC-operatörer, IT-tekniker, civilingenjörer, dataingenjörer, svetsare, truckförare, mekaniker, automationsingenjörer och el-installatörer, berättar Himan Mustafa, projektkoordinator Hållbar inkludering.

Khalaf Alali och Lingnells Mekaniska fick hjälp att hitta varandra

Khalaf Alali har 10 års erfarenhet som svetsare men har trots det haft utmaningar med att hitta ett arbete som matchar hans erfarenhet och utbildning. Khalaf har sökt många jobb och har gått diverse utbildningar för att stärka sin kompetens som svetsare. Himan blev kontaktad av Khalaf när projektet sökte industri-kompetens. En kartläggning av kompetensbehovet hos industriföretag i Gävleborg och Dalarna har genomförts i projektet och detta möjliggjorde matchningen. Efter ett förutsättningslöst studiebesök hos företaget fick Khalaf jobb och har sedan en tid tillbaka en tillsvidareanställning hos Lingnells Mekaniska AB i Holmsveden.

Khalaf Alali, svetsare Lingnells Mekaniska.

"Det finns fler kompetenser att tillgå än vad du tror"

Att personer är benägna att flytta dit jobben finns är mer vanligt än vad många tror, hävdar Farhad och Himan. Det handlar om rätt matchning mellan företag och kompetens.

Det finns personer med lång erfarenhet inom specifika kompetenser och det finns fler kompetenser att tillgå än vad du kanske tror. Ju bättre förarbete vi kan göra genom att hitta kompetenser och genom att kartlägga företagets kompetensbehov, desto bättre matchning blir det. Vi kan göra skillnad genom att hitta den person ni behöver med rätt kunskap, vilja och förmåga säger Farhad och Himan.


Behöver ditt företag hjälp med att hitta rätt kompetens?

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag? Kontakta oss så bokar vi ett möte där vi får berätta mer om vilka möjligheter som vi kan skapa för ditt företag vad gäller att hitta rätt kompetens, säger Farhad.


Om projektet

Projektet Hållbar inkludering är en fördjupning av det framgångsrika projektet Smart Integration som genomfördes i Dalarna under år 2017-2019. TIllsammans med IUC Dalarna driver Sandbacka Science Park projektet Hållbar inkludering som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Gävleborg och Region Dalarna.

Kontakt

Farhad Nekoee
Projektledare

Himan Mustaf
Projektkoordinator

Övrigt