Logo

Nyheter

event

Lokala företag intervjuas i forskningsprojekt

Kategori: Hållbar produktion

Just nu pågår ett forskningsprojekt på Sandbacka Science Park där man undersöker små och medelstora företags digitala förmåga och processmognad ‒ för att kunna skapa en modell som företagen sedan själva kan använda.

‒ Vi märker att det finns ett behov, säger Ulric Jansson.

Han är projektledare på Sandbacka Science Park och han har träffat och intervjuat ett tiotal företag i Gästrikland under hösten 2019. Motsvarande intervjuer görs i Hälsingland och Dalarna. Projektet är ett samarbete med IUC Dalarna.

Ulric Jansson har med sig ett frågebatteri med 75 frågor ut till företagen, som verkar i olika branscher men alla inom någon form av tillverkande industri. Frågorna fångar in hur bra koll företagen har på de interna processerna, det handlar om allt från kund- och leverantörshantering till produkten och tillverkningen.

Syftet med forskningsprojektet är besvara frågan om företag som har utarbetade processer är mer digitalt förberedda än de som inte har samma processmognad, men också att göra en kartläggning av hur digitala företagen är.

Att digitalisering är nödvändig för att kunna möta konkurrensen är det ingen tvekan om, men för små och medelstora företag är det inte helt lätt att veta hur man ska gå tillväga.

‒ Många av företagen som jag träffar är fundersamma kring digitaliseringen och vet inte riktigt hur de ska hantera den, säger Ulric Jansson.

Men själva intervjun som Ulric Jansson gör kan faktiskt vara ett steg på vägen. Frågorna han ställer gör det synligt för företaget var de befinner sig och analysen som görs kan ligga till grund för en fortsatt utveckling.

‒ Vi skapar ju också en kontakt och inom Sandbacka Science Park och FindIT kan vi ju erbjuda olika former av stöd och verktyg.

Tanken är också att det stora frågepaketet som Ulric Jansson och hans kolleger i Hälsingland och Dalarna kommer med nu ska bantas ned till ungefär en tredjedel och till en modell som företagen själva kan använda ‒ allt för att processmognaden och digitaliseringen ska underlättas.

Forskningsprojektet, som är en del av projektet Smart industri i norra Mellansverige II, fortsätter under våren 2020 och målet är att ha genomfört totalt 150 intervjuer i regionen.

För Ulric Jansson själv har mötena med företagen gett mersmak.

‒ Jag lär mig så sjukt mycket. Och jag skulle vilja ställa fler frågor, om hållbarhet och jämställdhet och inkludering till exempel, för att se hur det påverkar lönsamheten.

Hållbar produktion