Logo

Nyheter

SDCA ny utbildning IT-tekniker

Tillväxtsatsning som ger ringar på vattnet

Kategori: Övrigt

Gävleborgs län och Sandvikens kommun befinner sig i en tillväxtfas och har stora möjligheter att utvecklas utifrån befintliga och nya etableringar. För Sandbacka Science Park innebär tillväxtsatsningen bättre förutsättningar för regionens utvecklingskraft. Malin Rogström axlar rollen som ny Näringslivschef under 2022, utöver sitt uppdrag som utvecklingschef på Sandbacka Science Park.

Elisabeth Hansson har under lång tid arbetat med etableringen av Microsoft till Sandviken-Gävle. Nu tas nästa steg och hon blir tillväxtchef för att arbeta fokuserat med utveckling och etableringar i Sandvikens kommun. Satsningen görs under 2022 och under denna tid tar Sandbacka Science Parks utvecklingschef Malin Rogström över ansvaret som näringslivschef i kommunen. Hon kommer behålla nuvarande ansvar och samtidigt ansvara för Näringslivsenheten och Turismenheten.

Sandviken är i en spännande utveckling och den här tillväxtsatsningen känns viktig och inspirerande, för hela regionen. För mig handlar det om att jag i den kombinerade rollen kommer att få ynnesten att fortsatt utveckla stödet för att få fram fler nya tjänster, produkter och lösningar och samtidigt få ha fokus på alla de befintliga företag som finns med deras behov. Det är ett fint förtroende att få och jag ser fram emot dialogen med alla företagsamma människor, säger Malin Rogström, utvecklingschef på Sandbacka Science Park.

Gävleborgs län attraherar etableringar med stark hållbarhetsprofil. Sandviken kommuns tillväxtsatsning kommer att skapa förutsättningar för inte bara ortens, utan regionens utvecklingskraft. Etableringar med tydligt hållbarhetsfokus skapar också förutsättningar för befintliga företag att växa och utvecklas mot mer hållbara företag, men också ett tillfälle för nya ”gröna” tjänster, produkter och företag att ta form. Etableringar och de befintliga företagens tillväxt bidrar inte minst till att skapa fler arbetstillfällen i vår arbetsmarknadsregion.

Övrigt