Logo

Nyheter

Nyhet Manufacturing Guide

Utlysning: Samarbetsprojekt för en hållbar omvandling av industrin

Kategori: Hållbar produktion

Har du en idé om hur en digital produkt eller tjänst kan göra skillnad? Eller har någon teknisk lösning som kan hjälpa till att bidra till en grönare omställning av industrin? Då finns det pengar att söka hos Challenge Lab Såddfond för din projektidé! Du och andra företagsgrupper och aktörer har möjlighet att söka upp till 150 000 SEK i projektmedel senast den 17 maj 2021. Fonden ska finansiera forsknings-, utvecklings- och innovationsinitiativ som bidrar till koldioxidsnål och resurseffektiv omvandling av industrin och vårt samhälle.

Regionen Norra Mellansverige (NMS), det vill säga Gävleborg, Dalarna och Värmland, genomgår en övergripande industriell omvandling med konsekvenser för näringsliv, jobb och samhälle. I januari 2018 valde EU-kommissionen ut Norra Mellansverige till att delta i pilotsatsningen "Regioner i industriell omvandling". Satsningen syftar till att tillsammans identifiera nya sätt och verktyg för att utveckla en hållbar ekonomisk utveckling i europeiska industriregioner genom ökat kunskapsutbyte och stärkt samverkan och dialog mellan EU-kommissionen, regionerna och dess näringsliv.

Challenge Lab NMS och Challenge Lab NMS Såddfond är delar i satsningen, som också har lett fram till en gemensam strategi för industriell omvandling.

Såddfonden finansierar innovativa lösningar och utvecklingsinitiativ som bidrar till en koldioxidsnål och resurseffektiv omvandling av industrin och samhället. Fonden stöder samarbetsprojekt och finansiering kan sökas av företag och andra aktörer från Norra Mellansverige.

Ansökan till Challenge Lab Såddfond

Öppningsdatum? 26 mars 2021
Sista ansökningsdag? 17 maj 2021
För vem? Företagsgrupper och andra aktörer i Dalarna, Gävleborg och Värmland
Syfte? Challenge Lab Såddfond syftar till att kickstarta samarbetsprojekt
För vad? Forskings-, utvecklings- och innovatinsinitiativ som syftar till kodioxidsnål och resurseffektiv omvandling av industri och samhälle
Hur mycket? Max SEK 150 000 per projekt. Projektet får INTE finansieras med andra offentliga medel.

Frågor?
Kontakta Anna Douglas, Processledare Region Gävleborg
072-543 8919
anna.douglas@regiongavleborg.se

Läs mer om kriterier och ansökningsprocess till Challenge Lab Såddfond hos Region Gävleborg:
Challenge Lab Såddfond (information på svenska) >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Challenge Lab and Seed Fund (information in English) >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Läs mer om Industriell omvandling hos Region Gävleborg >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om Strategin för industeriell omvandling i Norra Mellansverige hos Region Gävleborg >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbar produktion