Logo

Nyheter

event

Från vänster: Ulric Jansson och Sebastian Sandlund

Vi ställer om - för omställning och utveckling av företag

Kategori: Industriell IT

Coronapandemin har skapat nya utmaningar för Gävleborgs näringsliv och många företag tvingas till omställning och ökad beredskap för att behålla sin konkurrenskraft. Projektet Vi ställer om, syftar till att hjälpa företag med stöd och rådgivning och fyller därmed en viktig funktion i omställnings – och utvecklingsarbetet.

Projektet har fokus på att accelerera små och medelstora företags omställning och utveckling till att bli mer innovativa, mer digitaliserade, mer hållbara och mer internationaliserade för stärkt konkurrenskraft. Det är centralt för en fortsatt positiv utveckling för det regionala näringslivet i Gävleborg. Region Gävleborg träffade Ulric Björnsson, projektledare Sandbacka Science Park, för att höra hur långt "Vi ställer om" tagit företagen hitills.

Vilket behov ser du är störst hos företagen?

Under sommaren 2020 genomförde vi en covid 19-enkät till små och medelstora företag i länet och fick fram att det fanns behov av att ändra vanor och rutiner, till exempel att ställa om till digitala interna och externa möten. Det innebär ett fortsatt behov av digitalisering av verksamheten med tanke på att försörjningskedjan kommer att ställa högre krav på att aktörer är effektiva och uppkopplade.

Vilka insatser har påbörjats eller genomförts för att stötta företag under pandemin?

Vi har under projekttiden startat upp affärssystem-nätverk (ERP), fortsatt med kartläggning av processmognad och digital förmåga och jobbar med att ta fram ett hållbarhetsverktyg som små och medelstora företag kan använda för utveckling av sitt hållbarhetsarbete. Vi har även tagit initiativ för att starta ett nätverk inom IT-säkerhet och lotsat vidare företag som söker hjälp till relevanta aktörer i vårt nätverk.

Hur har insatserna inom ramen för Vi ställer om hjälpt tills nu?

Ett exempel är att vi har via affärssystem-nätverket (ERP) kopplat ihop leverantören Monitor med befintliga och blivande användare och därigenom generellt höjt mognaden i att använda ERP.

Pandemin har påverkat företagsklimatet. Vilka lärdomar tar du med dig?

Pandemin har gett både oss och företagen insikten om att det finns en stor osäkerhet i företagande som det inte går att planera för. Vi har blivit mer proaktiva och operativa som stödorganisation till företagen utifrån att vi är i en pandemisituation.

Vilket medskick vill du ge till företagare i länet?

Att vara aktiva och ta del av de aktiviteter som genomförs inom ramen för Vi ställer om. Det finns mycket att hämta hos de olika aktörerna i form av direkt och indirekt stöd.

 

Samarbetsaktörer Vi ställer om

Sandbacka Science Park, Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., RISE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Högskolan i Gävle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Gävle Innovation Hub Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Faxepark Länk till annan webbplats. och Hudiksvalls Hydraulikkluster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Ulric Jansson, projektledare
E-post: ulric.jansson@sandviken.se
Telefon: 026 - 24 26 54

Sebastian Sandlund , projektkoordinator/ansvarig ERP- och affärsystemnätverket
E-post: sebiastian.sandlund@sandviken.se
Telefon: 026 - 24 07 05

Industriell IT