Logo

Nyheter

event

Workshop: Hur kan etableringen av datacenter påverka Gävle och Sandviken?

Kategori: Övrigt

Tio datahallar kommer att byggas i Sandviken och Gävle i samband med Microsofts etablering. Den 21 januari bjöd därför Microsoft in till en workshop för att diskutera hur etableringen kan komma att påverka de närliggande samhällena Gävle och Sandviken.

Workshopen leddes av FN:s program UN Habitat och förutom representanter från Microsoft var både regionala samhällsaktörer och företag inbjudna för att diskutera etableringen med perspektiven företagsklimat, arbetsmarknad och utbildning.

Fyra scenarion togs fram som speglade allt ifrån domedagsperspektiv till guld och gröna skogar. Det här är ett sätt att få en överblick över vad vi behöver göra, vad vi behöver tänka på och vad vi behöver se upp med, säger Malin Rogström, utvecklingschef på Sandbacka Science Park.

Workshopen är ett första steg i ett mer långsiktigt samarbete kring frågor som rör etableringen av datacenters i vårt närområde

‒ Nästa steg är att ta fram en plan för vad vi behöver göra, vad vi behöver tänka på och vad vi behöver se upp med ur olika perspektiv med fokus på hållbarhet, företagsklimat, arbetsmarknad och utbildning. Här är globala mål som ”God utbildning för alla”, ”Jämställdhet”, ”Minskad ojämlikhet” och ”Hållbara städer och samhällen” naturligtvis en viktig del i dessa diskussioner, säger Malin Rogström.

fika

Viktigt att attrahera nya etableringar och hjälpa befintliga företag
Tankarna flödade bland workshopens deltagare som bestod av bland annat representanter från Sandvikens och Gävles kommun och kommunledning, utvecklingsstrateger från Regionen samt representanter från såväl företagare som föreningar och organisationer i de båda kommunerna.

‒ Det känns roligt att vi på Sandbacka Science Park har varit med ända från början av den här resan, säger Malin Rogström. Vi ser redan nu att etableringen skapar nya behov och möjligheter, fortsätter hon. Som science park vill vi tillgodose dessa behov och möjliggöra tillväxt i befintliga företag. Det är samtidigt viktigt att attrahera nya etableringar till området och där finns vi med som ett viktigt stöd på vägen, säger Malin.

Etableringen kommer att medföra en del nya utmaningar. Dessa utmaningar bemöter vi bäst tillsammans, menar Malin, genom ökat fokus och satsning på ny teknik, entreprenörskap och innovation. Sandbacka Science Park erbjuder en plattform där vi aktivt skapar möten och konkret samverkan mellan individer, företag och organisationer; för det är i dessa möten som innovation oftast uppstår. Delar av science parkens uppdrag handlar också om att öka förståelsen för hur förändringarna kommer att påverka det regionala näringslivet och kartlägga de behov som finns hos såväl små som stora bolag för att säkerställa en hållbar tillväxt.

Övrigt