Logo

Forskningsprojekt

Samverkan kring forskning, utveckling och innovationer

Ny kunskap och nya idéer och innovationer behövs för att regionen och dess näringsliv ska utvecklas och stå sig i den globala konkurrensen.

Sandbacka Science Park samverkar med såväl akademi och forskningsinstitut som näringsliv i olika intressanta forskningsprojekt.

Sandbacka Science Park har en roll som regional innovationsnod, med syfte att generera tillväxt och konkurrenskraft i samverkan med akademi och näringsliv. Våra spetskompetensområden är energieffektiva samhällen, industriell IT & digitala verktyg och materialteknik & hållbar produktion. Inom ramen för dessa driver vi projekt och agerar för att få in ytterligare idéer kopplat till våra spetsar.

bild

Vi samverkar i forskningsprojekt som drivs av andra aktörer, eller genom egna initiativ i samverkan med näringsliv, akademi och forskningsinstitut.

Vi samordnar också insatser för att implementera och kommersialisera kunskap, forskningsresultat och innovationer.

Vårt fokus är i första hand regionalt, men vi samverkar även i olika forsknings- och utvecklingsprojekt på nationell och internationell nivå.

Sandbacka Science Park kopplar samman människorna bakom innovationer, ny kunskap och i näringslivet ‒ och bidrar på så sätt till hållbar tillväxt.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta vår utvecklingschef Malin Rogström.

Läs mer om våra forsknings- och utvecklingsprojekt här

Bild

Sandviken Pure Power

Genom att agera tillsammans har näringslivet, forskningsvärlden och den offentliga sektorn visat att det går att göra samhället mer hållbart genom plattformen Sandviken Pure Power.

Bild

Additiv tillverkning

På Sandbacka Science Park finns expertkunskap inom additiv tillverkning/3D-printing och vi kan erbjuda såväl affärsrådgivning som kontakter.

Bild

Processmognad

I ett forskningsprojekt på Sandbacka Science Park undersöks regionala små och medelstora företags digitala förmåga och processmognad.

Bild

Så kan rekrytering bli mer rätt och dessutom roligare

Ett Vinnova-projekt som utmanar traditionella rekryteringsvägar för att skapa en rättvisare arbetsmarknad, med hjälp av gamification.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss