Logo

Energieffektiva samhällen

Med gemensamma krafter skapar vi ett bättre samhälle

på engelska

English

Det är inte bara vårt klimat som mår bättre om vi minskar energiåtgången i samhället. Även näringslivet kan dra nytta av en mer energieffektiv och hållbar produktion.

Sandbacka Science Park samverkar med akademi, offentlig och privat sektor för att göra samhället mer hållbart.

Sandbacka Science Park arbetar med att bidra till att skapa energieffektiva samhällen genom att samordna och utveckla olika insatser, i tre huvudinriktningar: Hållbar pendling, hållbart boende och Sandviken Pure Power.

Hållbar pendling och transporter handlar om mycket mer än vilken bil och vilket bränsle vi använder. För att skapa ett samhälle som är oberoende av fossila bränslen och en livsmiljö där vår luft är fri från skadliga partiklar och avgaser behöver vi även ändra våra beteendemönster. Hållbart resande är också jämställt och inkluderande.

Läs mer om vårt projekt Mobility as a service här >>

bild

Hur vi bor har också betydelse för att skapa ett energieffektivt samhälle, både genom att bygga hållbart och på ett sätt som gör att vi i vår boendemiljö kan ta tillvara på energi, till exempel genom solceller och genom att återvinna vårt avfall och genom hur vi organiserar samhället så att vi kan bo på ett sätt som minskar behovet av att transportera sig med bil, till exempel. Sandbacka Science Park samverkar med olika aktörer i olika projekt kring hållbart boende.

Via plattformen Sandviken Pure Power möjliggör Sandbacka Science Park samarbete mellan näringsliv, akademi och den offentliga sektorn ‒ och tillsammans skapar vi hållbar utveckling, för samhället i stort och för näringslivet.

Läs mer om energieffektiva samhällen

Bild

Sandviken Pure Power

Genom att agera tillsammans har näringslivet, forskningsvärlden och den offentliga sektorn visat att det går att göra samhället mer hållbart genom plattformen Sandviken Pure Power.

Bild

Hållbar arbetspendling

Projektet handlar både om att undersöka hur människor skulle kunna förmås att ändra sitt beteende och att hitta lösningar för de transportutmaningar som finns.

Bild

Hållbart företagande

Tillsammans försöker vi hitta svaren på hur vi kan ställa om våra olika verksamheter till att bli mer hållbara. Gå med i nätverket Hållbart företagande och inspireras!

Bild

Case: Lifestyle Bike rental

Entreprenören Pär Bjurefjords startup trampar rakt in i samtiden med elcykeluthyrning och elcykelpooler, som den som finns på Sandbacka Science Park.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss