Logo

Mobility as a Service, MaaS

Utmaning att göra arbetspendlingen mer hållbar

på engelska

English

Hur skulle man kunna lösa pendlingen mellan Sandviken och Gävle utan att pendlarna behöver äga och köra sina egna bilar?

Det har varit en av frågorna i det nationella projektet Mobility as a service, MaaS, där Gävleborg, via Sandbacka Science Park, har varit en av de deltagande regionerna.

Begreppet Mobility as a Service, MaaS, används allt mer och bygger på ett tankesätt att mobilitet är något som kan köpas som tjänst och inte kräver att man äger en egen bil, utan att det istället finns ett erbjudande av flexibla lösningar som innehåller flera transportslag som kollektivtrafik, bilpool, cykelpool, hyrbil och/eller taxi för att transportera sig från A till B eller C.

Som det ser ut nu görs hälften av alla bilresor av en ensam person, och 90 procent av tiden används inte bilen. 30 procent av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från inrikesresor, och i Gävleborgs län går vägtrafikens andel av utsläppen upp mot 45-50 procent.

bild

Mellan Gävle och Sandviken arbetspendlar idag 5500 personer i båda riktningarna. Inom ramen för MaaS- projektet arbetade Sandbacka Science Park, i samarbete mellan Gävle kommun, Sandvikens kommun, Sandvik, X-Trafik och Region Gävleborg, för att minska arbetspendlingen där människor färdas i egna bilar mellan Gävle och Sandviken.

Bakgrunden till projektet är att regeringen i samband med Parisavtalet gav Näringsdepartementet uppdraget att möjliggöra för en svensk fossilfri transportsektor 2045. Energimyndigheten och SISP, samarbetsorganisationen för svenska science parks, är projektägare till plattformen A Challenge from Sweden och det nationella projektet Mobility as a Service. Projektet handlar både om att undersöka hur människor skulle kunna förmås att ändra sitt beteende och att hitta lösningar för de transportutmaningar som finns. Inom projektet utlystes också en innovationstävling, som nu har lett till att man i Linköping, en annan av de deltagande regionerna, testar en applösning för samåkning och pendling.

Projektet är delvis avslutat för Gävleborgs del, men Sandbacka Science Park följer utvecklingen av arbete som pågår i Linköping.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss