Logo

Hållbar produktion

Hållbara alternativ, digitalisering
och additiv tillverkning ökar konkurrenskraften

En hållbar försörjningskedja strävar mot resurseffektivitet och cirkulära affärsmodeller med människan i centrum. Vi stöder det genom att samverka kring ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt.

Hållbar produktion innebär att företag investerar i smarta och säkra produkter, resurseffektiv teknik, digitala verktyg, hållbara processer och livslångt lärande hos medarbetarna. Sandbacka Science Park driver egna och medverkar i forskningsprojekt tillsammans med Akademi och Institut för att Skapa ny kunskap, samverka kring och implementera kunskap för att hjälpa regionens små och medelstora företag att öka sin konkurrenskraft

bild

En viktig del är den industriella omvandlingen in i nästa generations digitala och uppkopplade miljö som ställer höga krav på SME företagens digitala förmåga. Sandbacka Science Park har för att hjälpa de regionala SME företagen initierat ett forskningsprojekt tillsammans med IUC Dalarna och Högskolan i Gävle, där deras processmognad och digitala beredskap undersöks i syfte att skapa en modell som företagen sedan själva kan använda i sitt förbättringsarbete. Du kan läsa mer om projektet här >>

Erbjudande om webbutbildningar från Diploma Utbildning >> Länk till annan webbplats.

Läs rapporten "Nulägesanalys av Additiv tillverkning i Norra Mellansverige" >> Pdf, 841 kB, öppnas i nytt fönster., beskrivning av nuläget i region Norra Mellansverige gällande additiv tillverkning och sammanfatta vilka initiativ som pågår inom ämnet i regionen, nationellt och i Europa.

På Sandbacka Science Park finns också expertkompetens och ett brett nätverk inom additiv tillverkning, AM, eller 3D-printing som det också kallas. Läs mer här om 3D-printing >>

Relaterat innehåll

Bild

Additiv tillverkning/3D-printing

På Sandbacka Science Park finns expertkunskap inom additiv tillverkning/3D-printing och vi kan erbjuda såväl affärsrådgivning som kontakter.

Bild

Forskningsprojekt: Processmognad

I ett forskningsprojekt på Sandbacka Science Park undersöks regionala små och medelstora företags digitala förmåga och processmognad.

Bild

Smart industri i norra Mellansverige II

Med digitalisering, höjning av kompetensen och innovativa nya idéer ska projektet Smart industri i norra Mellansverige II säkerställa hållbarhet och en fortsatt stark position i näringslivet för industrin.

Bild

Revolutionerande och hållbar teknik på stark frammarsch

Additiv tillverkning, eller 3D-printing som det också kallas, är inte längre framtiden ‒ det är nu.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss