Logo

3D-printing

3D-printing gör tillverkningsprocessen snabbare och smidigare

på engelska

English

Additiv tillverkning är inte längre framtiden ‒ det är nu. Och det är verkligt intressant för många företag, även om det kan vara svårt att se hur det ska gå till.

På Sandbacka Science Park finns expertkunskap i området.

Sandbacka Science Park finns mitt i en region med många tillverkande industriföretag. Teknikutvecklingen går snabbt och det är en utmaning för många av företagen i regionen. Det som kan kännas som science fiction är i allra högsta grad verklighet på många sätt och det kan påverka många företag i regionen.

På Sandbacka Science Park finns expertkompetens inom additiv tillverkning, AM, eller 3D-printing som det också kallas.

bild

AM är en tillverkningsteknik där tredimensionella föremål byggs upp med lager-på-lager till en form som är förutbestämd och definierad i en så kallad CAD-modell. Additivtillverkning omvandlar tillverkningsindustrin från "analog" till digital genom att möjliggöra tillverkning direkt från en digital fil, en 3D-CAD-fil.

3d-printing

AM-tekniken skapar nya möjligheter att tillverka till exempel verktygshållare och fixturkomponeter med lägre vikt och unik geometrisk utformning. Med additiv tillverkning finns dessutom nya möjligheter att utforma och tillverka utgångsämnen, där man kan lägga till material där det behövs, istället för att skära bort mängder av material som inte behövs. Det kortar bearbetningstiderna avsevärt, eftersom bearbetningen mest handlar om att ge de områden där material lagts till sin slutliga form och finish. Och i takt med att metoden utvecklas för nya högpresterande material blir den allt mer attraktiv för verktygsbranschen, till exempel.

Sandbacka Science Park erbjuder:

  • Expertkompetens
  • Affärsutveckling, rådgivning för material och val av 3D-printingteknik
  • Nationella och internationella nätverk för kompetensutbyte
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Möjlighet att hitta finansiärer

Ta kontakt med vår expert Sima Valizadeh om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Läs rapporten "Nulägesanalys av Additiv tillverkning i Norra Mellansverige" >> Pdf, 841 kB, öppnas i nytt fönster., beskrivning av nuläget i region Norra Mellansverige gällande additiv tillverkning och sammanfatta vilka initiativ som pågår inom ämnet i regionen, nationellt och i Europa.

Läs mer om några av våra olika projekt

Bild

Smart industri i norra Mellansverige II

Med digitalisering, höjning av kompetensen och innovativa nya idéer ska projektet Smart industri i norra Mellansverige II säkerställa hållbarhet och en fortsatt stark position i näringslivet för industrin.

Bild

Additiv tillverkning

På Sandbacka Science Park finns expertkunskap inom additiv tillverkning/3D-printing och vi kan erbjuda såväl affärsrådgivning som kontakter.

Bild

Säker virtuell industri

Projektet Säker virtuell industri fokuserar på nya digitala verktyg för industrin och digital säkerhet, för att hjälpa små och medelstora företag vidare på den digitala resan.

Bild

Sandviken Pure Power

Genom att agera tillsammans har näringslivet, forskningsvärlden och den offentliga sektorn visat att det går att göra samhället mer hållbart genom plattformen Sandviken Pure Power.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss