Logo

Forskningsprojekt Processmognad

Forskning ska ge modell för processmognad

Digitalisering ökar den regionala konkurrenskraften. I ett forskningsprojekt på Sandbacka Science Park undersöks regionala små och medelstora företags digitala förmåga och processmognad ‒ för att kunna skapa en modell som företagen sedan själva kan använda.

Forskningsprojektet tar avstamp i just digitaliseringens möjligheter för ökad regional konkurrenskraft. Redan idag påverkar både digitalisering och automatisering industrijobben i stor utsträckning. Norra Mellansverige har, precis som övriga Sverige, genomgått stora strukturrationaliseringar och produktionsprocesserna har till stor del automatiserats i de stora industriföretagen.

Slutrapport Processmognad och Industri 4.0 >> Pdf, 716.5 kB, öppnas i nytt fönster.

bild
bild

Det innebär att digitalisering och automatisering även kommer att ske inom tjänstesektorn och i små och medelstora företag, SME. Digitalisering förväntas skapa nya jobb och ställer nya krav på individer och företag. Och för att möta de här nya kraven och behoven blir det viktigt att bygga upp kompetenser och färdigheter som är attraktiva både på medellång och lång sikt ‒ vilket ställer stora krav på SME-företagens förmåga att ställa om tillräckligt snabbt.

Ta del av Diploma Utbildnings webbutbildningar >> Länk till annan webbplats.

Högskolan i Gävle har sedan 2009 bedrivit forskning under rubriken Leverantörsutveckling inom Centrum för logistik och innovativ produktion (CLIP) med fokus på processmognad i små och medelstora företag. Resultaten från den forskningen har visat att processmogna företag presterar bättre både vad gäller effektivitet i försörjningsskedjan som finansiellt. Studien visade också att de regionala SME-företagen vid den tidpunkten hade en relativt låg processmognad och lite interaktion med sina kunder, den regionala stål- och processindustrin.

Vårt forskningsprojekt implicerar att processmognaden har en positiv inverkan på den digitala beredskapen (digital readiness) i SME-företagen. Högre processmognad ökar helt enkelt förmågan att interagera med sina kunder och förmågan att utveckla sina kompetenser och snabbt implementera ny digital teknik och nya digitala metoder.

Syftet med projektet är att skapa ett ”drönarperspektiv” på hur de regionala SME-företagens processmognad och digitala förmåga (digital readiness) ser ut idag och om den är tillräcklig för att vara konkurrenskraftig i en uppkopplad kontext (Industri 4.0).

Målet är att genomföra ett antal företagsbesök och analyser av processmognad/digital förmåga i olika regionala små och medelstora företag, för att utveckla en modell att användas för egen bedömning av var företaget befinner sig (”self assessment”) och regional leverantörsutveckling för att kunna bibehålla konkurrenskraften på en internationell, digitaliserad och uppkopplad marknad.

Med utgångspunkt från det presenterar studien följande forskningsfrågor att besvara: Är de regionala SME-företagen väl förberedda vad gäller digitalisering (digital readiness) och Industri 4.0 (uppkopplad industri), och är processmogna små och medelstora företag i större utsträckning mer digitalt förberedda än mindre mogna företag?

Vill du veta mer? Ta kontakt med Lennart Söderberg, som leder projektet.

Läs mer om några av våra olika projekt

Bild

Smart industri i norra Mellansverige II

Med digitalisering, höjning av kompetensen och innovativa nya idéer ska projektet Smart industri i norra Mellansverige II säkerställa hållbarhet och en fortsatt stark position i näringslivet för industrin.

Bild

Additiv tillverkning

På Sandbacka Science Park finns expertkunskap inom additiv tillverkning/3D-printing och vi kan erbjuda såväl affärsrådgivning som kontakter.

Bild

Säker virtuell industri

Projektet Säker virtuell industri fokuserar på nya digitala verktyg för industrin och digital säkerhet, för att hjälpa små och medelstora företag vidare på den digitala resan.

Bild

Sandviken Pure Power

Genom att agera tillsammans har näringslivet, forskningsvärlden och den offentliga sektorn visat att det går att göra samhället mer hållbart genom plattformen Sandviken Pure Power.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss