Logo

Smart industri i norra Mellansverige II

Stärker industrin i regionen

Med digitalisering, höjning av kompetensen och innovativa nya idéer ska projektet Smart industri i norra Mellansverige II säkerställa hållbarhet och en fortsatt stark position i näringslivet för industrin.

Här i norra Mellansverige finns en rad stora industriföretag som skapar sysselsättning och exportvärden genom produktion men också genom service och kringtjänster. Och för att hjälpa till att stärka deras konkurrenskraft och förmåga att förnya sig både genom att locka till sig kompetens och genom att använda ny teknologi, startade 2017 projektet Smart industri i norra Mellansverige II, som finansieras av Tillväxtverket.

bild
bild

Hela 40 kommuner ingår i projektet som ska utmynna i en gemensam strategi och en utvecklingsplattform som tas fram i samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Man vill både stärka den befintliga industrin och locka till sig nysatsningar i regionen.

Läs rapporten "Nulägesanalys av Additiv tillverkning i Norra Mellansverige" >> Pdf, 841 kB, öppnas i nytt fönster., beskrivning av nuläget i region Norra Mellansverige gällande additiv tillverkning och sammanfatta vilka initiativ som pågår inom ämnet i regionen, nationellt och i Europa.

Sandbacka Science Park ingår i projektet och arbetar inom ramen för det både med ett forskningsprojekt kring processmognad och olika erbjudanden kring additiv teknik/3D-printing.

Läs mer om några av våra olika projekt

Bild

Processmognad

I ett forskningsprojekt på Sandbacka Science Park undersöks regionala små och medelstora företags digitala förmåga och processmognad.

Bild

Additiv tillverkning

På Sandbacka Science Park finns expertkunskap inom additiv tillverkning/3D-printing och vi kan erbjuda såväl affärsrådgivning som kontakter.

Bild

Säker virtuell industri

Projektet Säker virtuell industri fokuserar på nya digitala verktyg för industrin och digital säkerhet, för att hjälpa små och medelstora företag vidare på den digitala resan.

Bild

Sandviken Pure Power

Genom att agera tillsammans har näringslivet, forskningsvärlden och den offentliga sektorn visat att det går att göra samhället mer hållbart genom plattformen Sandviken Pure Power.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss