Logo

Industriell IT

Digital konkurrenskraft för små och medelstora företag

på engelska

English

Säker, hållbar och - inte minst - digitaliserad industri är en förutsättning för att vår region ska stå sig i den globala konkurrensen. Via FindIT arbetar Sandbacka Science Park med att stärka företagen med hjälp av kunskap och samverkan.

Sveriges små och medelstora tillverkande och industrinära företag är viktiga för Sverige, men de står inför stora utmaningar idag. Digitaliseringen ger möjligheter att förbättra produktivitet, kundupplevelser och att skapa nya affärsmodeller. Men många företag är inte rustade för att utnyttja dessa fördelar. Ibland saknas nödvändig kompetens och nästan alltid saknas tid. Det gör företagen sårbara för konkurrens från snabbfotade nya företag nationellt och globala aktörer med billigare tillverkningskostnader.

bild
bild

FindIT, som är en del av Sandbacka Science Parks erbjudande, arbetar för att höja konkurrenskraften för små och medelstora industrinära företag i Gävleborg och Dalarna. Det gör vi med hjälp av kompetensutveckling och samverkan med näringsliv, IT-leverantörer, akademi och offentlig sektor, men också genom att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder.

FindIT och Sandbacka Science Park arbetar tillsammans för att skapa ett kompetenscenter för digitalisering av industrin. Här samlas företagare, forskare, experter inom olika sakfrågor, entreprenörer, leverantörer och kravställare för att förverkliga idéer, bredda kompetensen och möjliggöra lönsamma innovationer.

FindIT’s huvudprojekt Säker virtuell industri har fokus på att hjälpa företagen att utvecklas digitalt med stärkt IT-säkerhet. Läs mer om projektet nedan.

Läs mer om våra olika IT-projekt

Bild

Säker virtuell industri

Projektet Säker virtuell industri fokuserar på nya digitala verktyg för industrin och digital säkerhet, för att hjälpa små och medelstora företag vidare på den digitala resan.

Bild

5G för små och medelstora företag

5G är framtiden för mobilnätet och kommer att påverka oss alla, på ett eller annat sätt. Hur kan ett litet eller mellanstort företag dra nytta av tekniken?

Bild

Hållbar IT

Med hjälp av industriell IT bidrar projektet till att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation för små och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna.

Bild

Smart industri norra Mellansverige II

Med digitalisering, höjning av kompetensen och innovativa nya idéer ska projektet Smart industri i norra Mellansverige II säkerställa hållbarhet och en fortsatt stark position i näringslivet för industrin.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss