Logo

Fokusområden

Från nuläge till nyläge

Vårt uppdrag går ut på att skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt lokalt och regionalt näringsliv. Vi är övertygade om att vägen dit går genom fokuserade satsningar på framtidsinriktade, hållbara och storskaligt genomförbara lösningar.

Ny kunskap och nya innovationer behövs för att människor, företag och samhällen ska fortsätta utvecklas. Därför riktar våra fokusområden in sig på hållbara och digitala lösningar - med människan i centrum. Inom våra fokusområden arbetar vi på olika sätt och i olika typer av samarbeten. Allt för att stärka företagen och människorna i vår region.

Nätverkande

Grön omställning

Klimatförändringarna är en av våra största utmaningar. För att lyckas lösa den måste vi samordna, hitta synergier och nya konstellationer av samarbeten. Vårt arbete bidrar till att skapa fossilfria och energieffektiva samhällen genom att utveckla olika typer av insatser och förena näringsliv, kommun och akademi.

Anna Klasson

Frågor? Kontakta mig!

Anna Klasson, Programansvarig Grön omställning

Nätverkande

Mod att utveckla

Hög psykologisk säkerhet är tillsammans med mångfald en förutsättning för utveckling och innovation. Vi hjälper företag att bygga en arbetsmiljö som välkomnar människors tankar, idéer och kreativitet. Vi genomför kunskapshöjande insatser och undersökningar för att ge förutsättningar till arbetsplatser med mod att utveckla.

Anna Klasson

Frågor? Kontakta mig!

Kristina Haag, Programansvarig Mod att utveckla

Nätverkande

Digital utveckling

I den digitala utvecklingen finns stora möjligheter för företag att öka sin konkurrenskraft. Vi hjälper företag att kartlägga sitt processarbete och sin digitala beredskap. Utifrån kartläggningen kan företag därefter själva, eller tillsammans med oss, ta fram anpassade utvecklingssteg för att öka sin konkurrenskraft.

Anna Klasson

Frågor? Kontakta mig!

Lennart Söderberg, Programansvarig Digital utveckling

Utforska möjligheterna tillsammans med oss