Logo

Allmänna främjande insatser

Hållbar omställning för ökad konkurrenskraft

Den hållbara tillväxten hos våra regionala små och medelstora företag begränsas av slimmade organisationer med små resurser att vidareutveckla tjänster och produkter. Ett enskilt företag kan ha svårt att se affärsnyttan i hållbarhet på kort sikt. Projektet avser att stärka företagens förmåga till hållbar omställning för ökad konkurrenskraft.

bild

Projektnamn
Allmänna främjande insatser (ALF)

Status
Pågående (2023/01/01 - 2026/03/31)

Projektägare
Sandbacka Science Park

Finansiärer
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg

Kontakt
Sara Edin

Projektet ska stödja idébärare, framförallt med hållbara innovationer i tidiga skeden, de som inte är kompatibla med den regional inkubatorn och forskare med idéer i tidiga skeden. Dessutom ska projektet göra små och medelstora företag, med identifierade hållbara tillväxtmöjligheter, mogna att arbeta med innovation samt arbeta för ökad tillgång till finansiering av hållbara innovationer, både i from av riskkapital & offentlig finansiering. Slutligen är ambitionen att öka de regionala möjligheterna till kommersialisering och tillämpning av forskning i regionala SMF.

Vid projektets avslut ska fler verktyg finnas tillgängliga och effektivt bidra till omställningen för ett mer hållbart näringsliv och samhälle - miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Nyfiken på att att veta mer?

Utforska möjligheterna tillsammans med oss