Logo

Flexibel omställning för hållbar innovation

Ökad attraktionskraft genom flexibla arbetsformer

Flexibilitet i arbetet blir allt mer avgörande för att behålla och attrahera den främsta kompetensen. Behovet av att säkerställa flexibla arbetsformer är därför större än någonsin. Ett hälsofrämjande arbete och ett inkluderande arbetsliv är en förutsättning för livskraftiga organisationer och behöver speglas i såväl organisation och kultur som i teknik.

bild

Projektnamn
Flexibel omställning för hållbar innovation i Gävleborg

Status
Pågående (2023/01/01 - 2026/04/30)

Projektpartners
Högskolan i Gävle (projektägare), Propell, Sandbacka Science Park

Finansiärer
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg

Kontakt
Peter Andersson

Forskningsprojektet Flexibel omställning för hållbar innovation ska ge företagare i Gävleborg större kunskap om hur de kan öka sin attraktionskraft och innovationsförmåga genom att ställa om till mer flexibla arbetsformer utifrån ett indluderande och icke-diskriminerande perspektiv. Det treåriga projektet vänder sig till små och medelstora företag i Gävleborg och är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle Länk till annan webbplats., Sandbacka Science Park och Propell Länk till annan webbplats..

Workshops och kunskapshöjande seminarier

Doktorander från forskarskolan Change Länk till annan webbplats. i Gävle kommer att kartlägga hur deltagande företag ser på möjligheter och utmaningar med att införa mer flexibla arbetsformer för de anställda. Medarbetare i företagen får besvara en enkät och några få personer deltar i intervjuer som ger forskarna vägledning i vilka frågor som är relevanta och hur de kan förankra datainsamlingen i verksamheten.

I både fysiska och digitala seminarier kommer forskarna att redogöra för vad de vet om flexibla arbetsformer idag, utifrån befintlig forskning. Det kommer också att arrangeras workshops där företagen kan bidra med sina kunskaper, erfarenheter och perspektiv, för att tillsammans hitta lösningar och modeller som kan fungera i verksamheten.

I tidsåtgång innebär deltagandet ca en dag per år i tre år för ett par personer per företag, beroende på hur företaget ser ut och vilka möjligheter det finns. Det är ett par timmar per företag för deltagande i intervjuer av en eller två personer och en enkät som tar 30 min att besvara och bör besvaras av minst 10 personer per företag. Sedan finns möjlighet till seminarier och workshops både fysiskt och digitalt för att ta del av andra lösningar på flexibla arbetssätt samt få skräddarsytt stöd för sin egen verksamhet.

Vill du och ditt företag delta i projektet?

Utforska möjligheterna tillsammans med oss