Logo

Focus Industry Spets

Gemensam satsning för att stärka industrins innovationsförmåga

Industrin har stor betydelse för tillväxt och utveckling i Norra Mellansveriges tre regioner – Dalarna, Gävleborg och Värmland. Här finns en stark och samhällsviktig näring som sysselsätter över 50 000 anställda. Focus Industry Spets Norra Mellansverige är en gemensam satsning mellan regionerna för att samla och stärka det arbete som görs kring omställningen av industrin. Målet med projektet är att stärka industrins innovationsförmåga och attraktionskraft, med fokus på globala och långsiktiga affärer.

bild

Projektnamn
Focus Industry Norra Mellansverige - Spets

Status
Avslutat (2022-02-01 -- 2023-10-31)

Projektpartners
Sandbacka Science Park, Paper Province, Dalarna Science Park, Sustainable Steel Region, RISE/Propell

Finansiärer
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Värmland

Kontakt
Lennart Söderberg

Industrin står inför en rad utmaningar, de ska ställa om och bibehålla sin konkurrenskraft samtidigt som de måste ta hänsyn till andra stora utmaningar som exempelvis klimatet, digitalisering, automatisering, kompetensbrist och globalisering. Små och medelstora företag har ofta inte egna utvecklingsresurser för att tackla utmaningar i att ställa om mot gröna och digitala affärsmodeller och det gäller ofta hela företagets förädlingsprocess. Dessa företag kan behöva stöd för att strategiskt organisera sitt innovativa arbete i syfte att bibehålla och vidareutveckla sin verksamhet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Utforska möjligheterna tillsammans med oss