Logo

Digital rådgivning i regional samverkan

Ökad omställningförmåga genom digital utveckling

Projektet avser att stärka den digitala kompetensen och utvecklingen hos företag på landsbygden. Digitaliseringen berör alla och behovet av digital kompetens blir hela tiden större. Viljan att digitalisera sin verksamhet och arbetssätt ökar progressivt och tillväxtviljan hos företag på glesa landsbygdskommuner är särskilt hög men flera insatser krävs för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för tillväxt.

bild

Projektnamn
Digital rådgivning i regional samverkan (DRRS)

Status
Pågående (2022/12/01 - 2024/04/30)

Projektpartners
Compare Värmland (projektägare), Sandbacka Science Park

Finansiärer
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt
Sara Edin

Compare och Sandbacka Science Park vill bygga ett framgångsrikt och hållbart koncept i en gemensam plattform som kan stötta mikro- och småföretag i deras digitala och gröna omställning. Vårt mål är att skapa en plattform som samlar kunskap, metoder, modeller och verktyg och tillgängliggörs med konkreta tjänster, levererade av olika aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor till företagen. Därmed vill vi skapa så stora mervärden för företagen som möjligt och stärka mikro- och småföretagens omställnings- och återhämtningsförmåga genom digital och hållbar affärs- och företagsutveckling.

Vill du veta mer?

Europeiska Regionala Jordbruksfonden

Utforska möjligheterna tillsammans med oss