Logo

Våra fokusområden

Från nuläge till nyläge

Vårt uppdrag går ut på att skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt lokalt och regionalt näringsliv. Vi är övertygade om att vägen dit går genom fokuserade satsningar på framtidsinriktade, hållbara och storskaligt genomförbara lösningar.

Ny kunskap och nya innovationer behövs för att människor, företag och samhällen ska fortsätta utvecklas. Därför riktar våra fokusomåden in sig på hållbara och digitala lösningar - med människan i centrum. Inom våra fokusområden arbetar vi på olika sätt och i olika typer av samarbeten. Allt för att stärka företagen och människorna i vår region. Genom kontakter med Sandbacka Science Park får företagen tillgång till experter, utbildningar, nätverk, utvecklingsprojekt och innovationsstöd.

Idag har vi fler än 500 företag engagerade i vår verksamhet som erbjuder expertkompentens, testmiljöer för produktutveckling och nätverk med kunder, leverantörer och partners.

Vi verkar för en hållbar och konkurrenskraftig industriNätverkande

Grön omställning

Klimatförändringarna är en av våra största utmaningar. För att lyckas lösa den måste vi samordna och samarbeta, hitta synergier och helt nya konstellationer av samarbeten.​

Sandbacka Science Parks arbete bidra till att skapa fossilfria och energieffektiva samhällen genom att samordna och utveckla olika typer av insatser. ​

Vi är en obunden samverkansplattform som kan dela kunskap och förenar näringsliv, kommun och akademi för att tillsammans skapa ett fossilfritt och energieffektivt samhälle.

Anna Klasson

Frågor? Kontakta mig!

Anna Klasson, Spetsansvarig Grön omställning

Nätverkande

Mod att utveckla

Kreativitet är grunden för innovation och utveckling men för en människa att visa sin kreativitet innebär ofta att dela med sig av sitt innersta vilket gör dem sårbara. Att skapa arbetsplatser med hög trygghet och psykologisk säkerhet är tillsammans med mångfald därför en förutsättning för utveckling.

Sandbacka Science Parks arbete bidrar till att arbetsplatser bemöter människors tankar och idéer utan att döma eller förlöjliga men samtidigt vågar ta de tuffa samtalen och utmana normer där så krävs för att nå utveckling och innovation

Vi genomför olika kunskapshöjande insatser och undersökningar för att ge förutsättningar till arbetsplatser med mod att utveckla.

Anna Klasson

Frågor? Kontakta mig!

Magnus Ernström, Utvecklingschef Sandbacka Science Park

Nätverkande

Digital utveckling

I den digitala utvecklingen finns stora möjligheter för företag att öka sin konkurrenskraft. Det gäller för dem att hitta rätt verktyg och balansera det dagliga arbetet med innovation och utveckling.

Sandbacka Science Park hjälper företag med en kartläggning av deras processarbete och digitala beredskap. Utifrån kartläggningen kan företaget själva eller tillsammans med Sandbacka Science Park hitta anpassade utvecklingssteg mot ökad konkurrenskraft.

Anna Klasson

Frågor? Kontakta mig!

Lennart Söderberg, Spetsansvarig Digital utveckling

Utforska möjligheterna tillsammans med oss