Logo

Event

event

IUC Dalarna: Hitta rätt kompetens genom mångfald och inkludering

Eventdatum:

Plats: Dalarna Sciens Park eller Online

Du som missade seminariet här på Sandbacka Park den 10 september har nu möjlighet att delta fysiskt eller digitalt på seminariet från Borlänge. Innehållet är liknande men med andra föredragshållare, Mats Sundstedt, vd Feal, Jenny Gotthardsson områdeschef Boliden i Garpenberg och Johan Nestor, HR-chef Enerco Group.

En utmaning inte bara för många branscher är att attrahera kompetens ur hela rekryteringsbasen och en annan är att lyckas behålla den i företaget. Kompetensbristen kommer återuppstå i nya former efter pandemin och många företag inser redan nu värdet av ökad mångfald och inkluderande arbetsplatser, inte bara som en lösning på kompetensbehovet utan även för lönsammare företag.

Varmt välkommen på vårt kostnadsfria frukostseminarium där du får konkreta tips på hur andra gjort. Välkommen! Vi bjuder på frukost!
Kostnad: Ingen kostnad, men anmälan krävs. Länk till anmälan kommer snart!

Agenda
7:30-8:00 Frukostmingel
08:00 Seminariet startar
08:00-08:05 Alla deltagare är på plats och Olle Hägg, Falun Borlänge Regionen, hälsar alla gäster som deltar digitalt och fysiskt välkomna.
08:05-08:20 Mats Sundstedt, vd Feal. Ska vi över huvud taget kunna växa och överleva, måste vi aktivt arbeta med mångfald och inkludering.
08:20-08:50 Jenny Gotthardsson områdeschef Boliden i Garpenberg. Jenny berättar om utmaningarna med att arbeta med social hållbarhet i industrin. Vikten av att arbeta med inkludering på arbetsplatsen.
08:50-08:55 Mentifrågor
08:55-09:25 Johan Nestor, HR-chef Enerco Group. Johan har lång erfarenhet av att se affärsnyttan av mångfald och inkludering och hur det kan generera goda affärer.
09:25-09:30 Sammanfattning och ev. frågor, avslut.

För anmälan och mer information >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.