Logo

Event

Propell

Utveckla din idé – Kvällskurs

Eventdatum:

Plats: Propell, Käppuddsgatan 1, Hudiksvall, 824 32 Sverige

Väck din kreativitet och utveckla din idé med hjälp av Design Thinking. Det handlar om att förstå sina användare och deras grundläggande behov i ett tidigt skede. Något som kan vara mycket värdefullt för att du ska lyckas med utvecklandet av din idé.

Väck din kreativitet och utveckla din idé med hjälp av Design Thinking. Under denna kurs får du ta del av metoden Design Thinking som designers ofta använder för att lösa komplexa problem. Det handlar om att förstå sina användare och deras grundläggande behov i ett tidigt skede. Något som kan vara mycket värdefullt för att du ska lyckas med utvecklandet av din idé.

Till skillnad från traditionella problemlösningsmetoder som ofta är linjära och där man analyserar och sedan drar slutsatser, så är Design Thinking en praktisk metod där man testar sig fram. I Design Thinking utgår man från användarna, det vill säga de som faktiskt ska använda och dra nytta av en produkt eller tjänst. Att involvera användarna redan tidigt i designprocessen gör att vi skaffar värdefulla insikter om behov och beteenden som ligger till grund för att visualisera och materialisera idéer och koncept.

Kostnadseffektiv och tidsparande metod

Genom att visualisera våra idéer i enklare skisser, prototyper och berättelser som kontinuerligt testas och förbättras så skapar vi ett effektivt arbetssätt. Design Thinking som metod bidrar till att vi i ett tidigt skede kan upptäcka eventuella problem och därmed kunna förbättra våra idéer redan innan vi har en färdig lösning, vilket är både kostnadseffektivt och tidsbesparande. Under kursen går vi igenom Design Thinking och du får möjlighet att applicera metoden på just din idé.

Detta tillfälle är en lämplig fortsättning på kursen Ta din idé vidare Länk till annan webbplats., men det går också bra att delta utan tidigare erfarenhet.

Kursen leds av Christoffer Andresen, Propell och Malthe Vesström, Gävle Innovation Hub Länk till annan webbplats., båda erfarna innovationsprocessledare och handledare av idéworkshops enligt Design Thinking.

Utbildningstillfällena arrangeras i samarbete med Sandbacka Science Park Länk till annan webbplats. och Gävle Innovation Hub Länk till annan webbplats. i syfte att stärka idéer i tidiga faser.

Kursen är kostnadsfri