Logo

Event

event

Webinar - Förutspå behov av underhåll och minimera produktionsstopp

Eventdatum:

Plats: Digitalt

Med hjälp av prediktivt underhåll kan du upptäcka och avvärja potentiella problem innan de uppstår. Välkommen på ett digitalt seminarium den 18 februari om prediktivt underhåll och artificiell intelligens.

Vad är artificiell intelligens?
Arend Hintze på Högskolan i Dalarna får ofta just den frågan från företag. Han inleder dagens webinar med en kortfattad förklaring till teknologin och dess fördelar inom industrin.

Prediktivt underhåll – samma teknik som bilens servicelampa
Bilens servicelampa är ett exempel på prediktivt underhåll. Bilen känner själv av när det är dags att utföra service och meddelar föraren via en lampa. Samma funktion kan användas inom industriell produktion. Det innebär att samla in mätvärden och omvandla till information som kan användas för att skatta framtida underhållsinsatser i industriella produktion samt detektering och klassificering av kända felorsaker. Om detta pratar Niclas Björsell, Högskolan i Gävle.

Företagscase
Markus Svadling på Ovako berättar om ett antal utvecklingsprojekt inom AI och prediktivt underhåll som genomförts på Ovako på senare tid och om möjligheter och utmaningar kopplade till dessa. Avslutningsvis beskriver Patrik Ottosson från Radarbolaget nyttorna för ett litet högteknologiskt företag med samarbete med olika aktörer såsom akademi, kluster, offentliga finansiärer och stora företag.

Agenda:
08:30 Vad är AI? - Arend Hintze, Högskolan i Dalarna
09:00 Prediktivt underhåll och AI - Niclas Björsell, Högskolan i Gävle
09:30 Utvecklingsprojekt inom AI och prediktivt underhåll - Marcus Svadling, Ovako
10:00 Nyttan med samarbete för ett litet högteknologiskt företag - Patrik Ottosson, Radarbolaget

Arrangörer:
Sandbacka Science Park
FindIT
Högskolan i Gävle

Anmäl dig senast den 17 februari

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VÄLKOMMEN!