Logo

Högskolan i Gävle

Vid Högskolan finns sex institutioner, omkring 45 utbildningsprogram och cirka 800 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan har ansökt om rätt att bedriva egen forskarutbildning inom tekniskt och humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Totalt studerar ca 13 500 studenter vid Högskolan i Gävle.

actic

Namn: Högskolan i Gävle
Adress: Spångvägen 10, 811 32 Sandviken
Telefon: 026-64 85 00
E-post: joakim.helmbrant@hig.se

webblänlk
FB
insta
youtube

Utforska möjligheterna tillsammans med oss