Logo

Högskolan i Gävle

Vid Högskolan finns sex institutioner och vi erbjuder omkring 45 utbildningsprogram och cirka 800 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan har ansökt om rätt att bedriva egen forskarutbildning inom tekniskt och humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde.

Hållbar livsmiljö och hållbart arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofil. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador.

Totalt studerar ca 13 500 studenter vid Högskolan i Gävle. Snabbare än de mer traditionella universiteten och högskolorna har vi anpassat utbildningarna till marknadens krav och vågat prova nya undervisningsformer.

Namn: Högskolan i Gävle
Adress: Spångvägen 10
811 32 Sandviken
Tel: 026-64 85 00
E-post: joakim.helmbrant@hig.se

webblänlk
FB
insta
youtube
twitterlänk
linkedin icon
actic

Utforska möjligheterna tillsammans med oss