Logo

Information till företagare - corona

Convid-19-pixabay

Här samlar vi aktuell information till företagare, med anledning av coronaviruset covid-19.

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet. Vi på Sandbacka Science Park försöker nu sammanställa detta för våra företag och samarbetspartners. Du som företagare eller entreprenör kan kontakta oss, vi lotsar dig vidare till rätt stöd.

Nedan hittar du information om hur olika organisationer kan stötta företag i den nuvarande situationen.

Relaterat innehåll

Bild

ALMI

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängligt för företag som drabbas av krisen. Almi har samtliga kontor öppna och står redo med sin kompetens och expertis för att stötta företag som behöver hjälp.

 

Bild

Verksamt

Verksamt.se är en nationell webbplats drivs av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns samlad information från myndigheter om covid-19, som är viktigt för dig som företagare att känna till.

 

Bild

Anstånd med betalning av skatt

Med anledning av coronaviruset bevakar Skatteverket regeringens förslag till åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt genom nya möjligheter till anstånd med betalning. I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag (och privatpersoner) som har fått tillfälliga betalningsproblem söka anstånd med betalning hos Skatteverket.

Bild

Korttidspermittering

Om du har anställda och p g a corona-viruset är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidspermittering. Du kan söka stödet från den 7/4 -20 ( retroaktivt från den 16 mars -20).
Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för uppsägning. Kostnaden delas mellan arbetsgivare, anställda och staten.

Bild

Smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

Bild

Karensavdrag

För att minska smittspridningen av corona-viruset och covid-19 kommer karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De nya reglerna gäller från den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag.

Bild

Information från Sandvikens kommun

Här hittar du information från Sandvikens kommuns hemsida

Längre ner på sidan hittar du länkar till andra kommuner i länet.

Bild

Allmän information

På Folkhälsomyndighetens hemsida uppdateras löpande information och rekommendationer.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss