Logo

Sandvikeninvesterarna

Sandvikeninvesterarna

är en lokal, tillväxtorienterad stiftelse tillgänglig för näringslivs-utveckling i Sandviken med omnejd. Stiftelsen Sandvikeninvesterarna bildades våren 2012 i samband med Sandviks 150-års jubileum. Bildandet av stiftelsen är en manifestation av Sandvik att Sandvikenregionen är viktig och betydelsefull för Sandvik och dess utveckling.

Instiftandet skedde i samråd med ledningen för Sandvikens Kommun. Stiftelsen är fristående från såväl Sandvik som Kommunen och verkar efter de förordningar som reglerar en stiftelses verksamhet och som syftar till att säkerställa att stiftelsens ändamål uppfylls. Tillsynsmyndighet för stiftelser är Länsstyrelsen.

Stiftelsens kapital utgör vid starten 25 mkr att investeras i små och medelstora företag i regionen. Styrelsen består av Peter Larson, Svante W Nordh, Anders Wallin.

Namn: Sandvikeninvesterarna
Adress: Högbovägen 45
811 32 Sandviken
Tel:
E-post: info@investerarna.se

webblänlk
actic

Utforska möjligheterna tillsammans med oss