Logo

Sandvikeninvesterarna

Sandvikeninvesterarna är en lokal, tillväxtorienterad stiftelse tillgänglig för näringslivsutveckling i Sandviken med omnejd. Stiftelsen Sandvikeninvesterarna bildades våren 2012 i samband med Sandviks 150-års jubileum i samråd med ledningen för Sandvikens kommun. Bildandet av stiftelsen är en manifestation av Sandvik att Sandvikenregionen är viktig och betydelsefull för Sandvik och dess utveckling.

Stiftelsen är fristående från såväl Sandvik som Sandvikens kommun och verkar efter de förordningar som reglerar en stiftelses verksamhet och som syftar till att säkerställa att stiftelsens ändamål uppfylls. Tillsynsmyndighet för stiftelser är Länsstyrelsen.

Stiftelsens kapital utgör vid starten 25 mkr att investeras i små och medelstora företag i regionen.

actic

Namn: Sandvikeninvesterarna
Adress: Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
E-post: info@investerarna.se

webblänlk

Utforska möjligheterna tillsammans med oss