Logo

Sandvikens kommun

IT-kontoret

IT-kontoret är en serviceorganisation. Vi ansvarar för samordning, förvaltning och utveckling av kommunkoncernens IT-plattform för data och telefoni. IT-kontoret tillhandahåller också de IT-relaterade tjänster som efterfrågas inom kommunen.

Servicedesk: 026-24 19 80

Näringslivskontoret

Näringslivskontoret vid Sandvikens kommun ger råd och förmedlar kontakter. Här får du hjälp vid expansion och nyetablering. Näringslivsstrategin för Sandvikens kommun har som övergripande mål att nå en hållbar tillväxt som kännetecknas av ökad sysselsättning, attraktivitet och förnyelseförmåga i näringslivet.

Jan Fagerström
Mobil: 070-979 04 79 E-post: jan.fagerstrom@sandviken.se
du når oss också på e-post: naringslivskontoret@sandviken.se

Turismenheten

skall stödja och skapa förutsättningar för aktörer inom besöksnäringen att utvecklas enskilt och/eller tillsammans.
Turismenheten verkar för att öka antalet besökare till Sandvikens kommun samt öka den turistiska omsättningen i kommunen, med en positiv bild av Sandviken som Destination för att synliggöra turism och besöksnäringen.

Sandvikens Turistcenter finns i Kulturcentrum på Köpmangatan 5-7, tel 026-24 13 80

Eva Hofstrand
Mobil: 070-568 97 23, E-post: eva.hofstrand@sandviken.se

actic

Namn: Sandvikens kommun
Adress: Spångvägen 10, 811 32 Sandviken
Telefon: 026-24 00 00
E-post:

webblänlk
insta

Utforska möjligheterna tillsammans med oss