Logo

Sortera Materials AB

Sortera Materials tar emot, förädlar och säljer avfall från professionella aktörer i Sverige och Europa. Med glädje, engagemang och stor kunskap arbetar vi för hållbar utveckling och god ekonomi inom avfallshantering, och vid våra tre anläggningar råder alltid stor aktivitet. Vi erbjuder analys och provtagning, återvinning och avfallshantering, sanering av förorenade massor, mottagning och behandling av alla typer av restavfall, produktion av en rad olika typer av bränslen samt handel med alla avfallsfraktioner.

Sortera Materials logo

Namn: Sortera Materials AB
Adress: Spångvägen 10, 811 32 Sandviken
Telefon: 073 050 07 28
E-post: fredrik.stake@sortera.se

webblänlk

Utforska möjligheterna tillsammans med oss