Logo

Toimprove

Toimprove – För Företag och folk i förändring

En ny strategi ska genomföras. En oprövad aktivitet införas. Eller en ny stadsdel byggas. Oavsett om ett projekt är stort eller litet så handlar det oftast om att skapa förändring; att ta sig från ett läge till ett annat och att göra det så bra som möjligt. Och oavsett om projektet är det första och enda eller ett i raden av många så ställs vi alltid inför utmaningar längs vägen: Har vi valt rätt arbetssätt och struktur? Är rollerna tydliga? Är tidsplanen vettig? Finns det lust och engagemang hos alla inblandade?

Åsa Sund hjälper företag och folk genom förändringar; hela vägen från analys till strategi och genomförande. Genom att stärka kompetensen i gruppen, skapa förståelse och stötta processens alla delar ser hon till att ni når önskat resultat. Och genom att fokusera på vad, hur och vem hjälper hon er att nå varaktig förändring.

Namn: Toimprove
Adress: Spångvägen 10
811 32 Sandviken
Tel: +46 (0) 70 208 25 37
E-post: asa.sund@toimprove.se

webblänlk
actic

Utforska möjligheterna tillsammans med oss