Logo

Kundcase

event

Ett frågebatteri som fångar upp coronapandemins ekonomiska effekter

Datum: 2020-10-16

Många företag har sedan coronapandemins början fått ställa om, ta tuffa beslut och behovsanpassa sin verksamhet. Sebastian Sandlund har sedan juni i år intervjuat små och medelstora företag om hur de upplever coronapandemins ekonomiska effekter. Som en del i samverkansprojektet Vi ställer om, ett projekt som ska pågå under 3 år, har Sebastian intervjuat företag inom industrin, tjänste- och handelsföretag och företag inom besöksnäringen.

- Det man kan se ganska omgående är att siffrorna inom regionen stämmer bra överens med hur det ser ut i övriga landet, Vilket bekräftar den data vi samlat in, säger Sebastian

Projektets aktiviteter riktar sig brett mot alla branscher men särskilt utsatta branscher kommer att ha möjlighet att få fördjupat stöd. Vilka dessa är kan variera över tid. Projektet kommer att ha en kontinuerlig dialog med Gävleborgs företags- och innovationsfrämjande aktörer för att säkerställa att insatserna blir rätt. Samverkansparterna Region Gävleborg, RISE, Sandbacka Science Park, Högskolan i Gävle, Faxepark, Gävle Innovation Hub och Hudiksvalls Hydraulikkluster vill genom projektet också verka för ökad och djupare kunskap och omställningsförmåga när det gäller digitalisering och hållbarhet.

- Man kan se omsättningsförändringar där 79 % av de tillfrågade företagen har upplevt en minskad omsättning, vilket tidigare har legat på 25 %. 43 % av företagen har ansökt om extra stöd.

- Många företag har fått ställa om, vissa har varit tvungna att ta tuffa beslut som att varsla. Man har även märkt av att den digitala utvecklingen verkligen har ökat, främst när det kommer till digitala möten, säger Sebastian.

Utifrån den information vi fått in kan vi nu behovsanpassa rådgivningen utifrån företagens situation, vilket blir Sandbacka Science Parks del inom projektet. Att kunna erbjuda fördjupad rådgivning riktad mot utvalda företag som visat tydlig vilja och ett behov av att ställa om sin verksamhet kopplat till digitalisering och hållbarhet. Starkt fokus kommer ligga på tillverkande industriföretag och deras tillämpning av det som ryms i begreppet Industri 4.0.

Hela rapporten kommer snart att finnas tillgänglig.