Logo

Nätverk för ERP och affärssystem

”Rätt person ska ha rätt information i rätt tid”.

Använder ditt företag någon form av affärs- eller produktions-
planeringssystem? Då är detta nätverk något för dig!

I våra kontakter med företag så får vi höra av att många skulle vilja nyttja sitt system på ett mer optimalt sätt. För att möta upp detta så initierar Sandbacka Science Park via projektet "Vi ställer om", FindIT och IUC Gävleborg tillsammans nu ett öppet nätverk med fokus på produktionsplaneringssystem.

bild samtal i grupp

Vilka utmaningar har ni? I nätverket kan du dela med dig av dina och ditt företags frågor och utmaningar runt produktionsplaneringssystem, vi diskuterar gemensamma frågor och utmaningar och utbyter erfarenheter och nya lösningar.

Kontakta Lejla Basic, projektledare på Sandbacka Science Park och ansvarig detta nätverk.

bild man vid dator

Kontaktperson:
Lejla Basic
e-post: lejla.basic@sandviken.se
tel: 026-240861

Logo Vi ställer om

Utforska möjligheterna tillsammans med oss