Logo

Nyheter

event

Det krävs mod för utveckling och utan psykologisk trygghet – hur mycket utveckling kan då ske?

Kategori: Övrigt

Var finns den absoluta mönsterarbetsplatsen? Det vill säga den där jag kan vara precis den jag är, där jag i varje givet läge kan uttrycka vad jag tycker och känner. Där jag kan göra fel och misstag – där alla är förlåtande och förstående? Jag tror inte att den finns. Men det innebär inte att vi ska sluta sträva dit, för trygga arbetsmiljöer är en affärskritisk fråga om du vill attrahera och behålla kompetens.

Vi vet att på arbetsplatser som i hög grad präglas av psykologisk trygghet mår människor bättre, löser fler problem och utvecklas mer. De är också arbetsplatser som människor vill söka sig till och stanna vid. Vi vet också att förutsättningarna för innovation och utveckling finns just här, i trygga, effektiva grupper där människors olikheter tas tillvara.

Som en del av svaret på företagens kompetensförsörjning

Att attrahera, behålla och kunna utveckla kompetens är en stor utmaning idag, för många företag i en bredd av branscher. Jag skulle vilja sticka ut hakan och påstå att en del av nyckeln till lösningarna finns i forskningen kring det som kallas psykologisk trygghet. Ett väl utforskat område av bland andra Professor Amy Edmondson, verksam på Harvard Business School i USA, sedan över 20 år tillbaka.

”En affärskritisk fråga”

”Psykologisk trygghet” kan låta stolpigt, men det handlar helt enkelt om hur vi upplever att det är på vår arbetsplats; hur vi beter oss mot varandra, om det är okej att göra misstag, ställa frågor och be om hjälp – det mellanmänskliga, det vill säga det som händer mellan oss människor. Psykologisk trygghet på arbetsplatser är därmed en affärskritisk fråga. Inte minst i alla de små och medelstora företag som idag upplever att de får leta med ljus och lykta för att hitta den kompetens de behöver. En god start är att börja prata om hur personalen upplever sin arbetsplats.

Vad är psykologisk trygghet?

”En tro på att man inte kommer att straffas eller förödmjukas för att man tar upp idéer, frågor, oro eller misstag.”

Amy Edmondson, The Fearless Organization 2018

I mitt arbete kan jag se vad bristen på psykologisk trygghet gör med den arbetsgrupp jag leder. Jag ser den också hos de företag jag möter vars organisationer får kämpa med att få in rätt kompetens och sedan också för att behålla den. Jag ser den också hos innovatörer som bildar team och där det börjar skava. Där tilliten till varandra minskar, där vi börjar hålla inne med information, där vi pratar bakom ryggen och misstänkliggör varandra och där vi inte delar med oss av förbättringsförslag eller idéer. Vi har gemensamt mycket att vinna på att prata mer om detta och lära oss mer om hur vi tillsammans bygger psykologiskt trygga arbetsmiljöer, för det ger också mer effektiva team. Det har inte minst den stora undersökningen på Google, Projekt Aristoteles, visat. Det räcker inte med att räkna mångfald eller för den delen kvotera in mångfald. Vi behöver skapa arbetsmiljöer där vi alla, med våra unika bra och dåliga sidor, kan verka och vara – för verksamhetens och vårt eget bästa.

Är det här flum? Nä, affärskritiskt skulle jag säga.

Är det svårt? Ja, för vi är stressade, trötta, glada, kära och ibland missunnsamma, så vi kommer att göra misstag. Är det extra viktigt för dig och mig som ledare? Absolut! För vi är kulturbärare. Människor tittar på oss med högre förväntningar och söker svar och dessvärre så härmar de omedvetet våra beteenden och attityder.

Men kom igen – kan vi inte bara få ägna oss åt kärnverksamheten? Jo, absolut. Om du blir bra och vass på det här så kommer du kunna ägna dig nästan uteslutande åt kärnverksamheten. Psykologisk trygghet är inget för fegisar – det kräver mod. Att våga titta på sig själv, att lyssna inåt och att lyssna på andra.

Tillsammans med mitt team på Sandbacka Science Park försöker vi vara modiga. Vi har utbildat oss och står redo för att ge ett första initialt stöd till dig och din arbetsplats för att ni ska bli bättre, må bättre och bli mer hållbara och framgångsrika. Vi har också en rad experter (forskare och konsulter) kopplade till oss som du förstås också kan få stöd och hjälp av.

Utan psykologisk trygghet blir det mycket mindre utveckling och innovation. Vem av oss strävar dit?

Malin

Malin Rogström

Verksamhetschef på Sandbacka Science Park

I mitt arbete, i mina engagemang i föreningslivet och i styrelser så får jag tydligt se och uppleva vikten av ”varför” vi behöver jobba med mångfald och inkludering som en affärskritisk fråga. Vi behöver börja med inkludering och där är Psykologisk trygghet en grundsten och en förutsättning för utveckling av människor, produkter, tjänster och affärer.

Jag kan hjälpa dig och ditt företag att guidas i att mod att leda.

Kontakta Malin

Övrigt