Logo

Nyheter

Bild Karin Petterson, AM on the Road

Får vi presentera Katrin Pettersson,

Kategori: Hållbar produktion

3D-tekniker student från Xenter Yrkeshögskola i Tumba som framöver kommer att arbeta hos oss på Sandbacka Science Park i projektet "AM on the Road".

Katrin ska jobba på Sandbacka Science Park som volontär/praktikant i förestudien "AM on the road" tillsammans med Frank Joy. Där hon bl.a. ska genomföra en företagsenkät, med framtagande av frågor, sammanställning/analys och företagsbesök.

Så har beskiver Katrin sig själv:
"Sen ett år tillbaks studerar jag till 3D-tekniker på Xenter Yrkeshögskola i Tumba. Jag har jobbat de senaste 8 åren på Göteborgsoperan som scentekniker, scenograf och operatör för scenmaskineri. Innan dess utbildade jag mig på Liverpool Institute for Performing Arts inom Theatre and Performance Technology och jobbade lite utomlands inom scenkonst efter det.
Nu valde jag att vidareutbilda mig till 3D tekniker för att additiv tillverkning har ett brett användningsområde och jag vill prova på att jobba inom nya branscher. Både den tekniska biten och design delen är intressant för mig och där erbjuder 3d-printing en bra kombination.
Jag hoppas kunna bidra till att lyfta additiv tillverkning till en välutvecklad och vedertagen teknik inom Sverige.”

Ett av våra expertområden på Sandbacka Science Park är additiv tillverkning, AM, eller 3D-printing som det också kallas. Där vi kan erbjuda:

  • Expertkompetens
  • Affärsutveckling, rådgivning för material och val av 3D-printingteknik
  • Nationella och internationella nätverk för kompetensutbyte
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Möjlighet att hitta finansiärer

Vill du veta mer kontakta vår expert Sima Valizadeh >>


Hållbar produktion