Logo

Nyheter

event

Fiber Optic Valley utsedd som representant till programmet för ett digitalt Europa

Kategori: Industriell IT

I samverkan med IT-klustren Bron Innovation i Sundsvall, Future Position X i Gävle och Sandbacka Science Park i Sandviken koordinerar forskningsinstitutet RISE genom Fiber Optic Valley i Hudiksvall arbetet för att bli en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH).

Ett unikt initiativ kallat Mid Sweden Industry och GovTech (MIGHTY) som blir en av innovationsmyndigheten Vinnovas svenska representanter och som sätter spetskompetens i Norra Mellansverige och Mellersta Norrland på kartan.

– Målet är att öka konkurrenskraften för företagen genom att ge stöd till utvecklingen av affärsprocesser samt nya produkter och tjänster. På så sätt bidrar vi även till att driva agendan för ökad digitalisering och hållbar utveckling i övriga Europa framåt. Företag får tillgång till teknisk expertis, innovationstjänster, finansieringsråd, utbildning och kompetensutveckling som behövs för en framgångsrik digital omvandling, säger Torbjörn Jonsson, projektledare som koordinerar samarbetet från Fiber Optic Valley.

Digitaliserar Europa
Den 23 oktober meddelande Innovationsmyndigheten VINNOVA att Initiativet MIGHTY är en av deras svenska kandidater som får ansöka om att bli en Europeisk Digital Innovationshubb. MIGHTY-samarbetet handlar om att stötta små- och medelstora företag och offentlig sektor i Norra Mellansverige och Mellersta Norrland att ta tillvara möjligheterna med digitalisering med särskilt fokus på Artificiell Intelligens (AI) inom både offentlig och privat sektor.

Initiativet MIGHTY leds idag av fyra regionala klusterorganisationer, Bron Innovation, Fiber Optic Valley, Future Position X (FPX) och Sandbacka Science Park och de täcker fem regioner, Gävleborg, Dalarna, Jämtland Härjedalen, Västernorrland och Värmland. Utöver det ingår samverkanspartners från näringsliv och offentlig sektor. Samverkan sker också med regionala universitet, högskolor och industriella utvecklingscentrum, IUC.

Unika utmaningar
Utmärkande i dessa regioner är det förhållandevis höga antalet små och medelstora företag i kombination med antalet anställda inom industrin jämfört med övriga Sverige. Det som också skiljer detta initiativ från de flesta andra regioner är att en betydande del definieras som glesbefolkade områden, vilket ger unika utmaningar för industrin och den offentliga sektorn för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på de globala marknaderna eller för att leverera välfärdstjänster av högsta klass.

Vad är en Europeisk Digital Innovationshubb, EDIH?
Tanken är att dessa hubbar ska ha en central roll vid genomförandet av programmet och möjliggöra de senaste digitala teknikerna, inklusive artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet och högpresterande datorsystem (HPC). Syftet med satsningen på EDIH är att stimulera en digital transformation inom alla branscher och inom offentlig sektor i EU. Huvudfokus ligger på ökad digitalisering i företag, framförallt de små och medelstora, samt på de delar av offentlig sektor som har behov av ökad digitalisering.

Frågor?
Kontakta Torbjörn Jonsson, RISE/Fiber Optic Valley, 070-211 0806 eller
Sara Edin, FindIT/Sandbacka Science Park, 026 - 24 02 91

Industriell IT