Logo

Nyheter

bild - Idé/innovation

Går du och funderar på något?

Kategori: Övrigt

Har du en idé som du vill testa? Kan den leda till något nytt, en produkt, en tjänst eller ett nytt företag.
Sandbacka Science Park kan stödja dig i arbetet med att kolla om din ide håller. Är den värt att gå vidare med. Ta kontakt med vår innovationscoach Peter Andersson för att bolla din idé.

Där vissa av oss bara ser problem ser andra lösningar. Ibland leder det till att nya företag startas. På Sandbacka Science Park arbetar tidigare tv-reportern Peter Andersson med att coacha människor med idéer.

– Det finns inga misslyckanden. Det finns bara lärdomar, säger han om uppfinnandet.

Från en bra idé till ett vinstdrivande företag är vägen lång och full av svarta hål som det är lätt att trampa ned i för innovatörer av olika slag. Det vill säga besjälade personer som hittat på en ny pryl, en tjänst som inte funnits förut eller lösningen på ett irriterande problem.

Hos Sandbacka Science Park med ett nät av samarbetspartners finns hjälp att få med att krångla sig runt hålen, ta reda på om idén matchar marknadens behov och hur man i så fall går vidare.

Peter Andersson, högskoleutbildad elektroingenjör och självlärd journalist med 28 år inom public service, kallas formellt innovationsledare. I praktiken innebär det att han coachar personer med idéer i första steget mot ett företag innan det kan bli aktuellt att gå vidare till exempelvis inkubatorfunktionen (se faktaruta).

– Jag var klar med mediebranschen och ville göra någonting annat. Här får jag jobba med utveckling och att hjälpa företag komma in i en ny kontext samtidigt som det också är väldigt utvecklande för mig själv som människa, säger han om jobbet.

Peter Andersson

Peter Andersson utmanar, stöttar och hjälper personer med idéer att göra rätt saker i rätt ordning på vägen mot att starta eget företag.

Vad är det som förenar innovatörerna som du möter?

– Förmågan att se behov och glädjen i att hitta på nya saker. Där de ser brister ser de också lösningar. Och uthållighet. Utan den egenskapen kommer man ingenstans. För den första idén är oftast bara en hypotes som behöver verifieras och utvecklas. Titta bara på personerna bakom succéer som Google, Facebook och Spotify. De har gjort massor av misstag efter vägen. Misslyckanden är bara en del av själva lärandet.

Var i processen brukar det ta stopp?

– Just i verifieringsfasen. När det är dags att ta reda på om idén håller eller inte. Då måste man gå ut och prata med folk. Det är så du lär dig någonting. Oftast visar det sig att du måste förändra din produkt eller tjänst för att kunna möta marknadens önskemål.

Det är då du kommer in i bilden?

– Ja, jag kan stötta i processen, utmana, hålla modet uppe på idébärarna och hjälpa dem att ta rätt steg. Jag hjälper också till med att måla upp en vision, sätta mål och milstolpar samt formulera en handlingsplan. Men jag gör ingenting av själva undersökningsarbetet.

Vilka verktyg har du i din verktygslåda?

– Lean startup, en metodik som är väldigt stor i hela världen när det gäller innovation. Det handlar om att så snabbt och så billigt som möjligt ta reda på om det här är värt att gå vidare med eller om det bara är att kasta allt i papperskorgen och hitta på någonting nytt. Vi har också tillgång till ett brett kontaktnät, kunskaper om hur andra företag arbetar, insikt i vilka stöd som finns att söka och vilken forskning som är gjord.

Hur ärlig är du när de stöter på hopplösa fall?
– Jag bedömer aldrig om en produkt är bra eller dålig. Den kunskapen har jag inte. Då skulle jag riskera att hamna i samma fälla som skivproducenten som sade nej till Beatles. Innovatören själv måste komma till den insikten. Som coach hjälper jag den här personen att ta sig igenom processen.

Vilken nytta har du av att ha arbetat som radio- och tv-reporter i många år?

– Jag har med mig intervjutekniken och nyfikenheten. Coachningen påminner lite om arbetet som journalist. I grunden handlar det i båda rollerna om att träffa och prata med människor, lyssna och spegla vad som sagts, även om syftet och resultatet skiljer sig åt.

Vad är det som är så kul med ditt jobb?

– Det är så otroligt tillfredsställande att uppleva interaktionen med de här människorna och se deras glädje när något som de jobbat med länge ger resultat. Men det är ju aldrig tack vare mig de lyckas. Det är alltid ett resultat av deras eget arbete.

Fakta / Inkubator

  • I Sandbacka Science Parks samarbetspartner Movexums så kallade inkubator finns ett antal spännande bolag med vitt skilda affärsidéer.
  • Bolagen som deltar där har kvalitetskontrollerats innan de kom med och har alla idéer som är prövade mot ett antal kriterier som innovationshöjd, skalbarhet, hållbarhet och potential för en internationell marknad.
  • För att få vara med där måste personerna bakom bolagen vara drivna och verkligen beredda att satsa.

Text och bild Mats Jonsson, Matsmedia

Övrigt