Logo

Nyheter

event

Bild: Hasse Andersson

Greengoat – Hållbarhetsbyrån som puttar företag i rätt riktning och håller dem på banan

Kategori: Övrigt

Karin Svärd Hertel, Åsa Backman och Åsa Sund är de tre entreprenörerna som startade Greengoat Hållbarhetsbyrå AB för bra precis ett år sedan. Affärsidén bygger på att hjälpa företag och organisationer att förstå hur de ska ta sig an hållbarhetsfrågan.

För att säkerställa att man har ett välmående och lönsamt företag som håller över tid kan hållbarhetsarbetets vara eller icke vara spela en avgörande roll, såväl för konkurrenskraft och tillväxt som för överlevnad. Men det är många företag och organisationer som är osäkra på hur de ska ta sig an frågan.

Karin Svärd Hertel, Åsa Backman och Åsa Sund är de tre entreprenörerna som startade Greengoat Hållbarhetsbyrå AB för bra precis ett år sedan. Affärsidén bygger på att hjälpa företag och organisationer att förstå hur de ska ta sig an hållbarhetsfrågan.

Hållbarhet har blivit alltmer aktuellt de senaste åren och de flesta företagen börjar se kopplingen mellan hållbarhet och affärsnytta. Drivkrafterna varierar. Det kan vara krav från ägare, kunder, nya lagar och regler eller personalen som helt enkelt kräver att företaget tar ansvar.

Även om de flesta vet att hållbarhetsfrågan är viktig så är det inte helt självklart hur de ska jobba med den i sin verksamhet. Var börjar man?

Våra uppdrag börjar ofta med att skapa samsyn i företagsledningen om vad hållbarhet är, vad det betyder för just dem och vilken ambitionsnivå de ska ha, berättar Karin Svärd Hertel.

Greengoat knyter ihop trådarna och gör hållbarhetsarbetet förståeligt, meningsfullt och lönsamt för kunderna. En del företag kan behöva stöttning i vissa specifika delar av sitt hållbarhetsarbete, till exempel genom att hitta en ny affärsmodell eller skruva lite i tillverkningsprocessen, medan andra behöver långsiktig stöttning.

När vi jobbar med hållbarhetsfrågor tillsammans med ägare eller ledningsgrupp så är lust, hjärta och generositet viktiga principer för oss, säger Karin Svärd Hertel.

Ja, man kan läsa sig till och rent intellektuellt förstå saker, men om det inte landar i kroppen så kommer det inte ske någon förändring, säger Åsa Backman.

Åsa och Karin ser optimistiskt på framtiden. Resan har bara börjat men första året har gått över förväntan och de står nu inför att ta in nya samarbetspartners för att utöka sina tjänster inom området.

Det brinner överallt i hållbarhetsfrågan just nu och det märks att företagen börjar vakna till, säger Åsa Backman.

Att Greengoat ligger rätt i tiden med sin affärsidé råder det ingen tvekan om. Valet att etablera sig på Sandbacka Science Park föll sig naturligt då de i sina tidigare bolag haft sina kontor här och trivts väldigt bra.

Man träffar folk, det finns god mat och det finns ett sammanhang som vi gillar, säger Åsa Backman.

Vill du veta mer om Greengoat?

Kontakta Asa Sund, grundare Greengoat

Kontakta Karin Svärd Hertel, grundare Greengoat

Kontakta Asa Backman, grundare Greengoat

Övrigt