Logo

Nyheter

event

Guide för företagare: Skapa framgångsrika team med psykologisk trygghet som grund

Kategori: Övrigt

Du och ditt företag vinner på att få personalen att trivas och prestera bättre. En del av lösningen är en trygg arbetsplats. Inte en mysig arbetsplats, utan en effektiv sådan som är tillåtande, modig och lärorik. Är det något som du som företagare strävar efter?

Jag arbetar i ett projekt som vill uppnå hållbar inkludering – alltså hur vi tar tillvara på all arbetskraft och att vi utvecklar, förnyar, utmanar oss själva och våra arbetssätt. Och inte minst att vi gör det tillsammans med personalen som finns på arbetsplatserna.

Rätt person på rätt plats – så här gör du som ledare

Den optimala medarbetaren är ”rätt person på rätt plats”. När vi har detta kommer produktiviteten bli högre, trivseln kommer öka och sjukskrivningarna kommer sjunka. Alla dessa olika delar kan du skapa förutsättningar för genom att medvetet arbeta med frågan. När du gör detta får du inte bara mer nöja medarbetare individuellt, vi får även möjlighet att hjälpas åt över kompetensgränserna och därmed bli bättre som team. Och vad händer när team presterar bra? Jo, omsättningen ökar. Och det vill vi ju – eller hur?

Så här skapar ni psykologisk trygghet i teamet

Något av det finaste jag vet inom arbetslivet är när kollegor och medarbetare får växa. Att ge en person en chans, se hur den förvaltas och sedan se hur personen snart är den som introducerar de nya medarbetarna. Om vi kan göra detta på ett medvetet, metodiskt sätt kommer ni i Ert team att göra framsteg, det är jag säker på! Några saker som ni kan börja med;

1. Ha ett gemensamt mål

När ni sedan har det – hur jobbar ni tillsammans för att nå det målet?

2. Gör frågan om psykologisk trygghet till en del i er naturliga vardag

Prata om det på arbetsplatsträffat, pulsmöten eller i andra forum som ni har regelbundet på er arbetsplats.

3. Våga säga ifrån när något inte känns bra eller rätt

På så sätt kommer ni lära känna varandra ytterligare och därmed skapa psykologisk trygghet i teamet.

Team med hög, respektive låg trygghet

Hög och låg psykologisk trygghet i team tar sig i uttryck på olika vis. Men här finns några tydliga signaler som indikerar hur det ser ut i ditt team:

Team med hög psykologisk trygghet:

 • Har en villighet att hjälpa andra
 • Individer vågar vara sig själva – och är välkomna att vara det
 • Kan ha svåra och öppna samtal
 • Vågar göra misstag och ta risker
 • Är framgångsrika och effektiva

Team med låg psykologisk trygghet:

 • Är tystlåtna
 • Ställer inga frågor
 • Har svårt för förändring
 • Vågar inte ta risker
 • Är inte villiga att hjälpa varandra

Vi kan hjälpa er att identifiera era behov – mät teamets psykologiska trygghet

Genom att arbeta med psykologisk trygghet och tillsammans med oss göra en anonym mätning med ditt team så kommer du få konkreta tips och förslag som kommer hjälpa dig att få upp frågan på agendan, mer info om hur du kan prata om det och hantera eventuella svårigheter som uppstår.
Mätningen behandlar frågor som berör er kultur och gruppens egna uppfattning om hur inkluderande teamet är, samt hur öppna gruppen är för varandras olikheter.

Om mätningen

 • Frågeformulär skickas ut till varje medarbetare
 • 7 frågor finns för teamets medlemmar att besvara
 • Mätningen tar 4 minuter att göra
 • Anonymt - ett resultat för hela teamet
 • Tydligt resultat med konkreta förslag hur ni kan arbeta vidare efter mätningen
 • Kostnadsfritt för dig som företagare
  (Finansieras via pojektet Hållbar inkludering)

Mina bästa tips på reflekterande frågor för ledare

Hur kravställer du din nästa medarbetare?

Måla upp en bild i ditt huvud. Tänk sedan på motsatsen till den personen. Kompetens kan se ut på olika sätt – vågar du utmana din bild av hur din nästa medarbetare ser ut?


Hur pratar du med dina medarbetare?

Tror du att du vet hur de mår – eller vet du hur de mår? Skapa forum och rum där dessa samtal kan ske ostört där du är beredd att bemöta dina medarbetare.

Övrigt