Logo

Nyheter

Katja Andersson

Hållbarhetsbyrån Greengoat växer

Kategori: Energieffektiva samhällen

Senaste tillskottet är Katja Andersson, hållbarhetskonsult och nyutexaminerad civilingenjör inom Energi och miljö på KTH. Hon började sin anställning på Greengoat i augusti och vi ställde några frågor till Katja om nya jobbet och hållbarhet i största allmänhet.

Hållbarhet är ett område som är viktigt för Sandbacka Science Park och ett av våra företag som arbetar inom området är Greengoat. De stödjer små och medelstora företag som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. För många kan ämnet kännas komplext, men genom ett strukturerat, lustfyllt och involverande sätt hjälper Greengoat företag att nå ett tydligt resultat. Senaste tillskottet är Katja Andersson, hållbarhetskonsult och nyutexaminerad civilingenjör inom Energi och miljö på KTH. Hon började sin anställning på Greengoat i augusti och vi ställde några frågor till Katja om nya jobbet och hållbarhet i största allmänhet.

Hur kom du i kontakt med Greengoat?

– Jag var med på ett webinarium som Greengoat höll för företagare i Hälsingland och tyckte att de pratade om det som kändes viktigt för mig – att alla ska med. De verkade dessutom ha roligt tillsammans

Vad brinner du för när det kommer till hållbarhet?

– Det som motiverar mig är att få hjälpa andra företag och människor att börja tänka på hållbarhet i olika aspekter. Alla kan göra något och bidra till en hållbar framtid, men många vet inte var de ska börja. Att ge företag verktyg som hjälper dem i omställningen till en mer hållbar produktion eller verksamhet känns värdefullt.

Hur genomsyrar hållbarhet din fritid?

– Jag har alltid värnat om naturen och är något av en källsorteringspolis bland släkt och vänner. Jag pratar även ofta med människor i min närhet om vikten av att våga ställa krav på det som produceras och levereras av företag.

Tre tips för att ta ett steg i rätt riktning för hållbarhet, till:

Privatpersoner

- Köp gärna ekologisk/närproducerad mat, speciellt av det du använder mest, och minska konsumtionen av kött.
- Se över hur du reser. Att låta bilen stå hemma är snällare både mot oss människor och miljön.
- Börja prata om miljö och hållbarhet och fundera på varför det är viktigt för dig. Lyssna efter tips och idéer från din omgivning.

Företag

- Att installera solceller och köpa elbilar är bra, men var har vi mest påverkan i vår värdekedja? Försök få ett mer övergripande helhetsperspektiv.
– Värdera tiden, man hinner kanske inte så mycket på en vecka men man hinner ofta mer än vad man tror på ett år. Börja ta små steg i rätt riktning.
- Cirkulär ekonomi behöver bli en naturlig del av verksamheten där resurser används på ett smartare sätt och produkter konstrueras för att hålla längre.

Vad vill företagen ha hjälp med?

- Nästan alla våra uppdrag handlar om att företag och organisationer vill förstå hur de ska lägga upp sitt hållbarhetsarbete för att göra störst skillnad och samtidigt skapa konkurrenskraft. De har insett att greenwashing inte fungerar längre och att de behöver ta frågan på allvar för att kunna vara relevanta, för kunder, ägare, samhälle och inte minst för att kunna attrahera personal. Vi hjälper dem att positionera sig, koppla hållbarhetsarbetet till kärnverksamhet och affärsstrategi, sätta mål och handlingsplaner. Det innebär analys och kunskap, datainsamling, förankring, förändringsarbete och kommunikation.

Vad gör ni på Greengoat just nu?

- Vi har startat upp hösten med både gamla och nya kunder. Hållbarhetsarbete är ju en process, vilket gör att vi får möjlighet att följa våra kunder under lång tid – ibland mer intensivt och ibland som bollplank, beroende på vilka resurser och vilken kompetens som finns i organisationerna. Många företag och organisationer jobbar just nu med att göra en väsentlighetsanalys – alltså att analysera var i värdekedjan de har sitt största hållbarhetsavtryck och koppla det till strategi och intressenternas förväntningar. Det är själva hjärtat i hållbarhetsarbetet. Många av våra större kunder behöver också förhålla sig till nya EU-direktiv som kommer i kölvattnet av EU Green Deal, exempelvis Taxonomi och nya rapporteringskrav. Det upplevs ofta som en djungel och vi kan hjälpa till att navigera.

Har ni någon framtidsspaning att dela med er av?

- Jag tror att de flesta kan hålla med om att vi står inför en stor utmaning när det gäller allt från klimatomställningen till hur vi hanterar mark och vatten, mänskliga rättigheter och allt som följer med ett förändrat klimat, allt från flyktingströmmar och brist på rent vatten till behov av kompetensväxling och förändrade affärsmodeller. Världen står och vacklar. Industrin har vaknat och satsar nu för att vara relevanta i en ny världsordning. Bara i Sverige ser vi kraftfulla initiativ som HYBRIT, H2 Steel, Northvolt och många fler. De har förstått att företag som satsar rätt idag är de som kommer att finnas kvar imorgon. Men om vi ska ha en chans att klara 1.5-gradersmålet krävs lagar, regler, verktyg och samarbeten både på nationell och internationell nivå. EU Green Deal är ett steg i den riktningen, samtidigt som det riskerar att skapa handelshinder. Vi kommer rimligen att se tvingande globala överenskommelser inom en snar framtid. För länder, regioner, kommuner och företag – stora som små - gäller det att vara med på tåget och försöka ligga i framkant för att över huvud taget vara relevanta.

Känner ni er redo att starta er resa inom hållbarhetsarbetet? www.greeng.se Länk till annan webbplats.

Energieffektiva samhällen