Logo

Nyheter

event

Hur arbetar företag i Sandviken med hållbarhet?

Kategori: Energieffektiva samhällen

Det kommer Max Halleryd och Albin Lohikangas att söka svar på under sitt sommarvikariat på Sandbacka Science Park. Uppdraget går ut på att kartlägga hur Sandvikens företag arbetar med hållbarhet. Nu söker de kontakt med företagare i Sandviken.

Kartläggningen syftar till att samtala med företag om sitt hållbarhetsarbete för att skapa medvetenhet kring det positiva arbete de gör idag och vilka möjligheter som finns för att utveckla arbetet ytterligare. Vår förhoppning är att företagens svar ska ge oss som science park insikter kring hur vi kan utveckla vårt stöd - för att på ett mer effektivt sätt kunna hjälpa företag att ställa om.

– Vi kommer att ställa frågor där företagarna får ge sin bild av sitt hållbarhetsarbete ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Svaren vi får kommer att leda till en kartläggning för att kunna anpassa stöd och för att kunna planera insatser med förförståelsen hur behoven hos företagen ser ut, säger Max.

Vi söker nu företagare som kan tänka sig att få besök av Max och Albin under sommaren.

– Vi hoppas att företagare ser det här mötet som en möjlighet till få en djupare förståelse för sin egen verksamhet, sina förutsättningar och vilka möjligheter som finns för att ställa om, säger Max och Albin.


Är du företagare i Sandviken och kan tänka dig att få besök av Max och Albin? Hör gärna av dig till dem!

Kontakt

ulric

Max Halleryd
Projektmedarbetare
Sandbacka Science Park

ulric

Albin Lohikangas
Projektmedarbetare
Sandbacka Science Park

Energieffektiva samhällen