Logo

Nyheter

event

Kickstarta företagets hållbarhetsresa – från nuläge till konkurrenskraft

Kategori: Energieffektiva samhällen

Sätt hållbarhet på kartan och öka konkurrenskraften i rollen som leverantör. Vi erbjuder företag kostnadsfria hållbarhetsmätningar, rådgivning och hållbarhetsnätverk. Välkommen att träffa andra företagare som är på sin hållbarhetsresa och ta reda på ditt företags utgångsläge.

Vi har en rad erbjudanden som hjälper dig och ditt företag framåt mot att bli mer hållbara, konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare.

Mät hur hållbart ditt företag är

Lejla Basic_rund

Lejla Basic har genomfört hållbarhetsmätningar hos över 25 Gävleborgsföretag. Om mätningen:

 • 20 frågor, 40 minuter
 • Konstnadsfritt*
 • Företaget tilldelas sitt resultat innehållande utgångsläget och förslag på konkreta årgärder
 • Stöd och kontakt under er hållbarhetsresa

*Insatserna finansieras genom projektmedel från Region Gävleborg och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Gå med i hållbart företagande

Lejla Basic_rund

Kenneth Sjöholm, projektledare, arbetar med nätverket Hållbart företagande som erbjuder:

 • Konkreta tips på åtgärder och utmaningar
 • Erfarenhetsutbyte
 • Stöd att utveckla och synliggöra ert hållbarhetsarbete
 • Närhet till expertkunskap
 • Information om externa finansieringsmöjligheter

Få stöd och rådgivning i er omställningsresa

Lejla Basic_rund

Anna Klasson, spetsanvarig grön omställning, stöttar företag i sin omställningsresa – bolla era idéer eller utmaningar med Anna. Få tillgång till:

 • Nätverk
 • Kunskap
 • Kontakter
 • Projektsamarbeten
 • Finansieringsmöjligheter

Energieffektiva samhällen