Logo

Nyheter

event

Malin Rogström, utvecklingschef på Sandbacka Science Park går vidare mot nya äventyr

Kategori: Övrigt

Efter sex år som utvecklingschef för Sandbacka Science Park, och ett år som näringslivschef på Sandvikens Kommun, går Malin Rogström vidare till en position som HR chef på Gävle Energi. Just nu pågår rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdare som vill leda utvecklingen av Gävleborgs science park.

Med Malin Rogströms engagemang och inspirerande ledarskap har hon under sex år drivit tillväxten av utvecklingsarenan med en stor dos mod och ett stimulerande ledarskap – med människan i centrum för utveckling. Vi har gått från nio till 23 medarbetare genom externa projektmedel från bland annat EU och Vinnova. Något som också har möjliggjort utvecklingen av verksamheten, science parkens erbjudande och tjänster – och inte minst omfattningen av det stöd som nu kan ges till små och medelstora företag i Sandviken och Gävleborg för att fortsatt driva hållbar tillväxt i länet.

Jobbet blir vad man gör det till och eftersom jag är så oerhört intresserad av människor, hur vi funkar, enskilt och i grupp, så skulle jag vilja säga att det har färgat det jobb jag har gjort. För mig är frågor kring mångfald, inkludering, jämställdhet och psykologisk trygghet helt avgörande för att innovation och utveckling ska kunna ske. Inom det området tror jag faktiskt att Sandbacka Science Park har positionerat sig under dessa år. Allt börjar, fortsätter och utvecklas med oss människor i centrum, berättar Malin Rogström.

Hur ser du på Sandbacka Science Parks fortsatta utveckling?

Just nu finns ett enormt tryck kring att stödja små och medelstora företag i deras resa för att möta de krav som kommer kring både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet från bland annat EU och företagens stora kunder. Där har vi tack vare samverkan med viktiga samarbetspartners, stor lyhördhet för företagen och deras behov, en inlyssnande och klok medarbetarskara som har fortsatt att utveckla och spetsa stödet i sann tjänstedesignsanda – det ser jag är ett oerhört viktigt arbete framåt som också behöver nå fler företag, säger Malin.

Vad har varit roligast med det här uppdraget?

Det roligaste har varit att få träffa alla drivna entreprenörer som brinner för det de gör och att inom våra ramar stödja dem med vad de behöver efter bästa förmåga. Det finns en sådan kraft, vilja och passion i många människor och det slutar jag inte att fascineras av och det gäller också medarbetarna på Sandbacka Science Park, Näringslivskontoret och kommunen. Jag känner mig oerhört glad och tacksam över att få ha arbetat tillsammans med alla dessa helhjärtade och kunniga människor. Det ger både hopp och energi för framtiden, avslutar Malin.


Malin har byggt en etablerad verksamhet som verkar för företag såväl lokalt som regionalt, men också stärkt Sandbacka Science Parks nätverk gentemot andra regionala, nationella och internationella aktörer.

Vi vill tacka Malin för de insatser och den kraft som hon har bidragit med för att driva Gävleborgs utveckling och tillväxt genom att hon helhjärtat har stöttat företagande, innovation, mångfald och inkludering. Vi önskar henne all lycka i sitt kommande uppdrag!

Övrigt