Logo

Nyheter

event

Miljonsatsning för utveckling av Gävleborgs basindustri

Kategori: Övrigt

Sandbacka Science Park i samverkan med Företagsutbildarna och RISE har av Tillväxtverket och Region Gävleborg beviljats närmare 16 miljoner kronor i projektmedel. Detta för att etablera ett industriellt utvecklingscentrum (IUC) i Gävleborg. Projektet kommer att identifiera företagens utvecklingsbehov, paketera behoven och stödja genomförandet med syfte att öka konkurrenskraften hos regional basindustri.

Projektets mål är att öka lönsamheten, tillväxten och konkurrenskraften bland små och medelstora tillverkande industriföretag i Gävleborgs län. Ett industriellt utvecklingscentrum ska bidra till utvecklingen av processer, metoder, teknologier och hållbarhetsarbete i små och medelstora företag i regionen. Projektet som precis startats upp sträcker sig till oktober 2023.

– Etableringen av ett IUC i Gävleborg kommer innebära stora möjligheter till stöd för utvecklingen av små- och medelstora industriföretag i regionen. Framtiden är redan här där stora krav ställs på alla aktörer i de industriella försörjningskedjorna, säger Carl Ulric Björnsson, projektledare Sandbacka Science Park.

Sandbacka Science Park är starkt förankrade inom industrin, främst i Gästrikland. Alla projektaktörer har ett stort nätverk med små och medelstora företag som täcker områdena Hälsingland och Gästrikland. Företagsutbildarna är en ekonomisk förening med lång erfarenhet av utbildningar riktade mot företag. RISE, som är ett av Sveriges ledande forskningsinstitut, har lokal representation i Hudiksvall. De, har liksom Sandbacka Science Park, lång erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt inom industrin. Huvudkontoret för IUC Gävleborg kommer att finnas i Hudiksvall med en filial på Sandbacka Science Park i Sandviken.

– Projektets tre aktörer kompletterar varandra och tillsammans med andra företagsfrämjare i regionen skapar vi en bra grund för det IUC Gävleborg som ska ta form under projektperioden, berättar Carl Ulric.

Om Industriellt Utvecklingscentrum (IUC)
IUC Gävleborg blir en del av det nationella nätverket IUC (Industriella Utvecklingscentrum) som består av flera regionala IUC-bolag. Nätverkets gemensamma mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen, som svarar upp till krav på hållbarhet, mångfald och inkludering.

Kontakt

Carl Ulric Björnsson
Projektledare, Sandbacka Science Park
Telefon: 026 - 24 16 54
E-post: ulric.jansson@sandviken.se

Övrigt