Logo

Nyheter

event

Bild: Movexum

Ny produkt hjälper företag rekrytera mer effektivt och hållbart

Kategori: Övrigt

Var börjar vi? Det är en vanligt förekommande fundering hos företag som vill börja arbeta mer hållbart. Jonna Burefjord är inne på linjen att hållbarhetsresan börjar med människan, så varför inte börja redan vid nästa rekrytering? Junite AB är lösningen på den utmaningen – produkten som ska bidra till långsiktiga, hållbara företag. Större bredd av kompetenser, bakgrunder och erfarenheter inom företaget med hjälp av fördomsfri rekrytering skapar alltså hållbara företag hävdar grundaren Jonna Burefjord.

Fördomar riskerar förlora de bästa kandidaterna
Jonna Burefjord, VD för Junite AB, hänvisar till forskning som säger att det är omkring 50-60% sannolikhet att de bästa kandidaterna förloras på grund av de fördomar vi människor har.

Fördomar som vi ofta inte känner till, eller ens medvetet gör val utifrån. De kandidater man missar kommer till största del från underrepresenterade bakgrunder, säger Jonna Burefjord, VD för Junite AB.

Verktyg för fördomsfri rekrytering
Junite AB är ett nystartat IT-företag som finns på Sandbacka Science Park i Sandviken. Företaget har under en tid utvecklat ett automatiserat och anonymiserat rekryteringsverktyg för företag som vill öka sin mångfald.

Forskning visar att traditionella rekryteringsmetoder ökar sannolikheten för att fördomar ska spela en stor roll vid valet av rätt kandidat. Det vill vi ändra på genom att: maximera och öka noggrannheten vid rekryteringar, öka mångfalden vid rekrytering av medarbetare, säkerställa att rekryterande företag bygger ett starkt varumärke gentemot de som söker jobb hos dem, berättar Jonna Burefjord.

Rekryterar ofta personliga kontakter – det vill Junite ändra på
Normer och strukturer har Junite tagit fasta på i sin produkt, utifrån två olika perspektiv; dels
arbetsgivarens rekryteringsperspektiv, dels arbetssökandens perspektiv kopplat till rekryteringsprocessen.

Det vi kan se är att rekryterande företag i första hand rekryterar och gör urval baserat på personliga nätverkskontakter, men man delar också ett behov och intresse av att utöka sina kontaktytor för ändamålet, säger Jonna.

Jonna menar att genom rekrytering av personliga nätverkskontakter så går kandidatupplevelsen förlorad och varumärket riskeras att påverkas negativt.

Vi arbetar runt normer och strukturer i befintliga sätt att rekrytera. Vår vision är att skapa en värld där mänsklig potential inte går förlorad och därför har vi byggt en skräddarsydd plattform där vi använder forskning som förebygger attityder som förstärks av våra insikter och magkänsla, berättar Jonna.

Pilotprojekt i samarbete med Ovako
Företaget med dess produkt är i början av sin lanseringsresa. Just nu pågår en ”proof of concept” av rekryteringsplattformen i BETA-stadiet. Industriföretaget Ovako är det företag som allra först får testa Junites verktyg i sin rekryteringsprocess.

Här ska hela konceptet för digital, jämställd och jämlik rekrytering testas med hjälp av användning av nya tekniken i en skarp rekrytering. Ovako söker nu en Application Manager för ett nytt affärssystem, säger Jonna.

”Innovation och tillväxt är beroende av mångfald”
Sandbacka Science Park finns som stöd i Jonnas resa från idé till innovation och produkt. Som innovatör får Jonna tillgång till ett stort kontaktnät och har en rad bollplank att stöta sina idéer med. Jonnas idé har innovationshöjd och med sin produkt kan den bidra till andra företags tillväxtresa.

Innovation och tillväxt är beroende av mångfald för att ta form. Det är människor som har idéer och tänker vi lika blir det färre nya idéer. Människorna på företaget är de som har viljan att förbättra sin verksamhet och det är här din nästa rekrytering blir viktig för ditt företags framgångar, avslutar Jonna.

Inför din nästa rekrytering – Jonnas 5 tips

1. Hur ser era annonser ut?

Se över bildspråk, ordval, texter och grafisk profil i din annons – vem tilltalar ni idag? Testa er fram och utmana det ni brukar göra. Om ni enbart använder bilder på män kanske ni inte lockar kvinnliga kandidater. Man missbedömer också ofta hur kraftfullt det är med det skrivna ordet för att locka fler kandidater.

3. Ta hjälp av någon utanför företaget

Vi tenderar att söka personer/personligheter som redan finns i företaget vilket inte alltid leder till utveckling. Ibland behöver vi komplettera annonseringen med search och headhunting – det är ett väldigt effektivt sätt att hitta bra kandidater. Däremot så ger inte det tillvägagångssättet alla samma förutsättningar att faktiskt lyckas i sin karriär. Använder ni en sådan metod, bör ni involvera en extern samarbetsparter som inte jobbar på företaget.

5. Ny generation – nya ideal

Identifiera och utveckla kompetensen hos de personer som redan finns i företaget. Nya generationer för med sig nya ideal, ideal som innebär en annorlunda syn på livslångt lärande. Idén om en karriär kommer att ersättas av idén om flera karriärer under en livstid. Viljan att förstå dessa nya drivkrafter hos den nya generationen kommer att vara avgörande för att behålla kompetensen.

2. Förebilder i företaget

Storytelling är ett kraftfullt sätt att locka kandidater till ert företag. Genom att använda sig av förebilder som redan finns i företaget ökar ni sannolikheten att nå ut till en bredare rekryteringsbas och skapa intresse för er som arbetsgivare. Samtidigt är det ett bra sätt att berätta om lyckade projekt eller insatser som företaget vill framhäva – vilket blir både marknadsföring och jobbannonsering på samma gång.

4. Schyssta företag lockar schyssta talanger

Hur ni förhåller er till omvärlden är viktigt; talanger vill jobba för en schysst arbetsgivare och det är minst lika viktigt i rekryteringsprocessen. De som behandlas schysst, får återkoppling snabbt och ett personligt bemötande, är dem som kommer ihåg er. Betona det här i er annonsering så att det blir tydligt att ni också söker någon som kan matcha dessa kriterier.

Vill du veta mer?

Kontakta Jonna Burefjord, grundare av Junite AB

Övrigt