Logo

Nyheter

event

Nytt projekt ska göra svensk industri mer motståndskraftig

Kategori: Hållbar produktion

Svensk processindustri har de senaste åren utmanats genom yttre påverkansfaktorer. Det osäkra läget i samband med pandemi, oroligheter och transporter som fastnat vid leverans har begränsat åtkomsten till kritiska reservdelar och bidragit till tillverkningstopp. Ett nytt projekt ska nu ta ett helhetsgrepp över Norra Mellansveriges processindustri och utforska hur man på systemnivå kan bli mer motståndskraftiga med en stabil produktionsförmåga.

Studien kommer att utforska möjligheterna för behovsorienterad tillverkning av kritiska reservdelar, genom exempelvis additiv tillverkning som metod. Arbetet kommer att möjliggöra omställning på systemnivå och kallas också systemdemonstrator; något som undersöker långsiktiga hållbara lösningar för produktion av reservdelar.

Om systemet görs effektivt förbättras miljö, klimat och ekonomi, säger Nicklas Tarantino på Sustainable Steel Region.

Sustainable Steel Region är projektägare för ”DEM-ON DM” och har blivit beviljade nästan 900 000 kronor av Vinnova för denna genomförbarhetsstudie, med Region Dalarna som medfinansiärer. Studien kommer att pågå under ett år, med start oktober 2022. Behovsägare, tillverkande företag, digitaliseringsexperter samt innovations- och forskningsaktörer kommer att vara nyckelaktörer för studien och för att undersöka dess potential.

Grunden finns med en befintlig infrastruktur – vi behöver ett system för att förädla de förutsättningarna vi har. Det är den strukturen som projektet ska titta på. En av metoderna vi kommer att titta närmare på är 3D-printning av reservdelar, säger Sima Valizadeh på Sandbacka Science Park.

Om studien

Genomförbarhetsstudien DEM-ON DM, med finansiering av Vinnova och Region Dalarna, ska på ett mission-orienterat sätt undersöka möjligheten att etablera en systemdemonstrator för behovsorienterad tillverkning av processindustrins kritiska reservdelar. Sustainable Steel Region leder förstudien tillsammans med SSAB Borlänge, VMI AB, Enerco Mechpart AB, Karlstad Universitet, RISE/Propell, Paper Province, Sandbacka Science Park, Ivaldi Group och Region Dalarna. Övriga intressenter är Region Värmland, Region Gävleborg samt järn- och stålindustrins branschorganisation Jernkontoret.

Hållbar produktion