Logo

Nyheter

event

Nytt projekt ska matcha ihop rätt kompetens med företag

Kategori: Övrigt

Arbetslösheten bland utrikesfödda i Gävleborg är relativt hög. Samtidigt har många av regionens företag svårt att hitta kompetent personal.

‒ Vi vill matcha ihop utrikesfödda med företagen, säger Himan Mustafa, som är koordinator för det nya projektet Hållbar inkludering.

Problem med att hitta rätt kompetens är en av de största utmaningarna inför framtiden. Det framgår bland annat i Småföretagarbaromentern 2019. Rätt kompetens är avgörande för hur företagen ska kunna utvecklas och stå sig i den globala konkurrensen, men små och medelstora företag har ofta svårt att lägga tid och resurser på att hitta kompetensen som behövs.

Samtidigt finns det en stor andel utrikesfödda personer med erfarenhet från industriarbete i sina tidigare hemländer som nu står utanför arbetsmarknaden.

Projektet Hållbar inkludering vill matcha ihop de personerna med företagen. Projektet, som är ett samarbete mellan Sandbacka Science Park och IUC Dalarna och som finansieras av Region Gävleborg, Region Dalarna och Tillväxtverket, kommer att löpa under tre år

‒ Vi kommer att träffa företagen och se vilka behov de har. Vi kommer också att ta hjälp av arbetsförmedlingen för att få kontakt med människor som har bakgrund inom industrin, förklarar Himan Mustafa och berättar att Centrum för vuxet lärande, CVL, också är inkopplade i projektet och kommer att hjälpa till att göra bedömningar av kompetens, i de fall där intyg och liknande saknas.

IUC Dalarna har redan tidigare framgångsrikt testat att matcha ihop människor och företag på det här viset. I det nya projektet hoppas man på att kunna ta fram en modell som sedan enkelt går att sprida till andra regioner.

Som en del av projektet har Sandbacka Science Park tillsammans med Folkuniversitetet och näringslivskontoret på Sandvikens kommun under våren dragit igång en starta eget-kurs på lätt svenska, för att öka kännedomen om hur man startar och driver företag i Sverige bland de utrikesfödda som har en affärsidé.

KONTAKT

Himan Mustafa
Projektkoordinator Hållbar Inkludering, Sandbacka Science Park
072-880 5327
himan.mustafa@sandviken.se

Ulric Jansson
Projektmedarbetare Hållbar Inkludering, Sandbacka Science Park
070-666 83 20
ulric.jansson@sandviken.se

Farhad Nekouei
Projektledare Hållbar Inkludering, IUC Dalarna
070- 646 8020
farhad.nekouei@iucdalarna.se

Övrigt