Logo

Nyheter

event

Ombyggnationer på Sandbacka Science Park

Kategori: Övrigt

Begränsad framkomlighet under perioden juli - november

Mellan juli och november sker ombyggnationer för hyresgästanpassningar på Sandback Science Park. Under den perioden kommer det att vara begränsad framkomlighet på del av Spångvägen med placering av byggbodar, containrar och leverans av material. Norrgående körfält stängs av, södergående hålls öppen. Viss yta på parkeringsplatsen framför huvudentrén kommer att fungera som materialupplag.

Övrigt