Logo

Nyheter

event

Projektet som ska öka konkurrenskraften för regionens små och medelstora företag

Kategori: Hållbar produktion

Sandbacka Science Park Research har genomfört en studie om hur väl rustade regionens små och medelstora företag är att verka i dagens digitala omvärld.

Samband påvisas mellan processmognad och digitaliseringsgrad

Studien visade ett starkt samband mellan processmognad och digitaliseringsgrad i små och medelstora företag (SMF). I studien deltog 22 företag från norra Mellansverige, och resultaten visar att regionala SMF har en relativt acceptabel processmognad och att den ökat under det senaste decenniet. Digtaliseringsgraden i företagen ligger på samma nivå som SMF i Europa, vilket innebär att endast en liten andel av företagen är förberedda på Industri 4.0.

Studien visar att våra regionala SMF saknar tillräcklig digital kompetens och rutiner för IT-säkerhet. Företagen står dessutom inför stora organisatoriska och operativa utmaningar.
Kartläggningen visar att:

  • 77% av små och medelstora företag saknar tillräcklig IT-kompetens för den uppkopplade industrin,
  • 27% saknar maskiner och utrustning med sensorer som gör det möjligt att vara uppkopplade och/eller fjärrstyra,
  • 36% saknar eller är missnöjda med sina affärssystem,
  • 45% av företagen saknar helt IT-säkerhetsrutiner.

Digital kompetens samt rutiner för IT säkerhet är två kritiska variabler för en lyckad digital omställning och en uppkopplad industri. Förväntningarna på Industri 4.0 är bl.a. nya kundanpassade tjänster och en digital och uppkopplad försörjningskedja vilket bl.a. innebär att nya affärsmodeller behöver utvecklas.

Studien visar att digitaliseringsgraden i SMF har positiv inverkan på lönsamheten. Detta belyser vikten av mogna och digitala företag i regionen om Norra Mellansverige skall fortsätta att vara en betydande industriregion. I projektet har en modell utvecklats för att skatta SMFs beredskap och förmåga att hantera Industri 4.0. Detta är av stor nytta för att företagen ska få det stöd de behöver för att nå sin fulla potential.

En satsning från Sandbacka Science Park som ger effekt regionalt

Det är uppenbart att regionens SMF behöver öka sin digitaliseringsgrad, precis som i resten av världen, men att de inte i tillräckligt stor utsträckning klarar det själva. Det behövs regionala initiativ, samverkan och koordinering, att alla aktörer på marknaden samverkar och kompletterar varandra i strävan mot en digital, uppkopplad och konkurrenskraftig industri.

Sandbacka Science Park Research har på uppdrag av Region Gävleborg, FindIT (Forum for Industrial IT-solutions) och IUC Dalarna genomfört studien. Resultatet ska användas för att utveckla regionens SMF. Genom att öka deras processmognad, digitala förmåga och beredskap för en digital och uppkopplad industri ökar samtidigt deras konkurrenskraft och lönsamhet. Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via Sandbacka Science Park.

För mer information kontakta: Lennart Söderberg, processledare på Sandbacka Science Park, 026 - 24 12 15, lennart.soderberg@sandviken.se

Läs mer om projektet här >>

Hållbar produktion