Logo

Nyheter

event

"Psykologisk trygghet ska inte förväxlas med bekvämlighet – snarare effektivitet"

Kategori: Övrigt

"Vilka fördelar finns det med hög psykologisk trygghet i team?" och "Hur övertygar jag mitt företag att vi behöver arbeta med detta?". Det var två av frågorna som kom upp bland deltagarna under det miniseminarie som arrangerades i samband med "Morgonsoffa Eftersnack" torsdag den 29 september. Sandbacka Science Park och Högskolan i Gävle stod som värdar för eftersnacket och publiken fick en introduktion av "psykologisk trygghet" och en sammanfattning av Anneli Häyréns forskning på jämställdhet.

Temat för seminariet var "Psykologisk trygghet och kompetensförsörjning för en jämställd och jämlik arbetsplats". Lejla Basic, projektledare och Maria Ceder, projektledare från Sandbacka Science Park inledde med en introduktion av begreppet psykologiskt trygghet. "Tänk på ett misstag du gjort - och reflektera över vad du lärde dig" uppmanade Lejla deltagarna. En trygg arbetsmiljö där medarbetare lär sig av misstag, vågar testa och utveckla har förutsättningar att bli framgångsrika. Hur team med låg psykologisk trygghet tar sig i uttryck berättade Lejla var med tysthet, att få vågar ställa frågor och att gruppen har svårt för förändring. Dessa team tenderar också vara homogena.

Trygghet ska i samanhanget inte förväxlas med bekvämlighet – snarare effektivitet! Fördelarna med hög psykologisk trygghet är högre innovationsförmåga, högre kvalitet, förbättrat lärande och god hälsa, berättade Lejla.

Anneli Häyrén, forskare i genusvetenskap från Högskolan i Gävle, bekräftade att dynamiken i homogena team ofta tenderar att bli stereotypa. Ett exempel är att kvinnor på mansdominerade arbetsplatser ofta får bära jämställdhetsfrågan och ofrivilligt får vara ansiktet utåt för det perspektivet. En förutsättning för att uppnå jämställdhet på arbetsplatsen är att alla bär ansvaret.

Eftersnacket rundades av med dialoger mellan deltagarna. Lejla avslutade med att knyta ihop säcken genom att betona sambandet mellan trygga team och lönsamhet:

Psykologiskt trygghet är ett verktyg för att uppnå jämställdhet i industriföretag och en förutsättning för utveckling. Det främjar mångfald och inkludering på arbetsplatser. Det är inte förrän då som arbetsgivare kan lyckas attrahera – och behålla – kompetensen med diversifierade bakgrunder och olikheter. Vi vet också att mångfald och jämställdhet har samband med företags lönsamhet. Därför tycker vi att det är extra roligt att det fanns ett så stort intresse för det här eftersnacket och det visar också på en vilja att tänka nytt och göra skillnad på sina respektive arbetsplatser, avslutade Lejla.

Är ditt företag redo att arbeta på er företagskultur för att skapa en inkluderande arbetsplats – för alla?

Ett första steg för att främja en (mer) inkluderande kultur på er arbetsplats är att faktiskt börja prata om den. Vill ni fördjupa er ytterligare kan Lejla kan hjälpa ditt företag att göra en mätning som kartlägger läget i ert team och ger er verktyg att komma vidare.

Kontakt

ulric

Lejla Basic
Projektledare
Sandbacka Science Park

Övrigt