Logo

Nyheter

event

Revolutionerande och hållbar teknik på stark frammarsch

Kategori: Hållbar produktion

Additiv tillverkning, eller 3D-printing som det också kallas, är inte längre framtiden ‒ det är nu. På Sandbacka Science Park i Sandviken finns materialfysikern Sima Valizadeh, som är expert på additiv tillverkning.

‒ Det handlar mycket om hållbarhet på olika sätt, säger hon.

Enkelt uttryckt handlar additiv tillverkning om att man, istället för att skala bort material för att få en önskad form, vänder på processen och lägger till material, lager på lager, för att skapa den form man vill ha. Additiv tillverkning har funnits i över 30 år, men det är först de senaste åren som 3D-skrivare, tekik och material har utvecklats och nu på många områden överträffar traditionell tillverkning både vad gäller egenskaper och kostnad.

Sima Valizadeh är disputerad forskare, men har också arbetat många år inom den tunga industrin.

‒ Jag har rört mig i gränslandet där emellan, säger hon.

På cv:t står bland annat många år som global manager inom materialutveckling på Atlas Copco både i Sverige och utomlands, med innovation, och en period som ansvarig för nationella testbäddar på Teknikföretagen, utöver uppdrag på bland annat Uppsala universitet.

Men nu finns Sima Valizadeh alltså på Sandbacka Science Park, där hon ingår i en satsning på additiv tillverkning i norra Mellansverige med fokus på de regionala små och medelstora företagen i samarbete med Region Gävleborg, IUC Dalarna och Triple Steelix ‒ en satsning som i sin tur ingår i det större projektet Smart industri i norra Mellansverige 2.0. Syftet är att bidra till förnyelse och omställning för att öka konkurrenskraften för de små och medelstora företagen. Sima Valizadeh är också regionens representant i det europeiska samarbetet i Vanguard 3D pilotprogrammet.

Intresset för additiv tillverkning är stort, det visade sig bland annat på en seminariedag kring additiv tillverkning som Sandbacka Science Park anordnade i december i samarbete med Sandvik, med ett 40-tal deltagande företag. Där diskuterades bland annat behovet av nätverkande, att få se praktiska exempel på tillverkningsmetoden och, inte minst, att få ökad kunskap.

‒ Det finns ett stort behov av kompetens och jag arbetar väldigt mycket med kompetensutveckling. Vi har bra samarbeten med Uppsala universitet och med vuxenutbildningen, förklarar Sima Valizadeh och berättar att det också finns planer på att skapa ett slags flyttbar testmiljö för företagen.

Via uppdraget på Sandbacka Science Park kan hon också erbjuda rådgivning och stöd i affärsutveckling, nätverk och hjälp med att hitta finansiärer.

Hennes egna nätverk är stort, det visar inte minst utnämningen av henne till svensk ambassadör för den amerikanska organisationen Women in 3D-printing technology.

‒ Nu när vi arbetar med relativt ny teknik kan vi ha med genusperspektivet redan från början och se till att få in fler kvinnor. För mig handlar det om hållbarhet. Precis som tekniken i sig är miljövänligare och mer hållbar, säger Sima Valizadeh.

Hållbar produktion