Logo

Nyheter

event

Så kan rekrytering bli mer rätt och dessutom roligare

Kategori: Industriell IT

Alla vill ju hitta precis rätt person att anställa. Men rekrytering av ny kompetens styrs ofta av omedvetna föreställningar och gör att vissa personer aldrig ens kommer på fråga ‒ trots att de kanske skulle vara allra bäst lämpade.

‒ Det är så lätt att Kalle rekryterar en till Kalle, eller Lisa en till Lisa, säger Sandro Wijker, projektledare på FindIT.

När man rekryterar ny personal är det inte alls särskilt ovanligt att man vänder sig till det egna nätverket eller går på rekommendationer från människor man känner. Det är enkelt. Men dels gynnar det människor som redan befinner sig på arbetsmarknaden och dels skapar det ofta väldigt homogena arbetsplatser. Går det att ändra på rekryteringsprocessen? Går det att på något sätt ta bort de där glasögonen som gör att den som letar ny kompetens bara ser vissa saker och inte andra?

Det är bakgrunden till förstudien om en gamifierad metod för normkreativ rekrytering som precis avslutats på FindIT i Sandviken, i samarbete med Chozen och RISE via Fiber Optic Valley och med stöd av Vinnova.

Och intresse finns. Inom ramen för förstudien har FindIT intervjuat företag och arbetstagare för att undersöka befintliga sätt att söka ny kompetens och nya jobb. Dessutom har Sandro Wijker intervjuat rekryterare för att få en bild av hur rekryteringsprocesserna brukar se ut. Tillsammans med RISE anordnade också FintIT en normkreativ workshop tillsammans med företag, rekryterare och arbetstagare för att tillsammans tänka utanför tankemönster och normer.

‒ Under intervjuerna och den workshop vi arrangerade framkom det att de tillfrågade var positiva till att utmana sina sätt att söka jobb och anställa ny personal, säger Sandro Wijker.

Fokus i förberedelseprojektet har varit att undersöka om teknik kan lösa jämställdhets- och jämlikhetsutmaningar i rekryteringssammanhang.

‒ Hur kan en teknisk lösning göra att rekrytering blir roligt för företag och för arbetssökande? Hur kan vi få människor, som vanligtvis inte skulle ha träffas att mötas i rekryteringssammanhang? Får vi människor att ses utan att låta normer och strukturer och förutfattade meningar att begränsa oss i ett första möte tror vi att fler företag lättare hittar rätt kompetens, och att arbetssökande hittar rätt arbetsplats, säger Sandro Wijker.

I den framtagna idén ligger vikten på erfarenhet och kompetens och gamification, spelifiering, används för att motivera de som använder den här tänkta tekniken, att fylla på med mer information. Ju noggrannare man beskriver sig själv respektive den kompetens ett företag letar efter, desto bättre fungerar rankingen.

I förstudien fanns det inte utrymme att utveckla den tekniska lösningen. Men resultatet i förberedelseprojektet pekar på att det finns såväl behov av att göra rekrytering rolig, som att nå ut bredare. Projektet har visar att både arbetstagare och arbetsgivare har bilder av personer och arbetsplatser baserade på omedvetna föreställningar.

‒ Så vi ser ju att det här har potential att bli något riktigt bra, säger Sandro Wijker.

Industriell IT